AFLYST:

Publiceret 21. august 2023

Den 1. november 2023 kl. 12:30 - 16:00 inviterer vi sammen med Vagn Theilgaard fra DM&E til kursus om farligt gods.

Håndterer og transporterer man farligt gods på offentlige veje og med registreringspligtigt køretøj, kræves der ADR kap. 1.3 uddannelsesbevis for, at man må løse opgaven.

Har man ikke et kursusbevis, kan det resultere i store bøder til både den ansatte og arbejdsgiver.

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører (jord og kloak), kloakmestre, skoventreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj.

Der kræves ingen forhåndsviden om farligt gods og der er ingen eksamen. Efter kurset udstedes der kursusbevis, som er gyldigt i 5 år.

Indhold:

  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation
    • Krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
  • Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.

 

Deltagerbetaling:
850 kr. ekskl. moms til dækning af undervisning, materialer, kursusbevis og forplejning. Beløbet opkræves af LHN.

Farligt gods kursus afholdes:

Onsdag den 1. november kl. 12.30-16.00 hos LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev.

Tilmelding nødvendig senest tirsdag den 24. oktober kl. 12.00 til LHN på telefon: 7364 3000.

Underviser:

Sikkerhedsrådgiver (ADR), Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø. Vagn har bestået sikkerhedsrådgivereksamen hos Beredskabsstyrelsen og har været sikkerheds-rådgiver hos Danske Maskinstationer og Entreprenører siden 2000.

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Planteavlsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk


Arrangør: LHN

Sted: LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev

Tidspunkt: 01-11-2023 kl. 12:30 - 16:00

Pris: 850 kr.


Tilmelding nødvendig senest tirsdag den 24. oktober kl. 12.00 til LHN på telefon: 7364 3000.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!