Generalforsamling LHN

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 19.00

 

Dagsorden 

1. Velkomst v/ formand Christian Kock

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af generalforsamlingens beslutningsdygtighed og stemmetællere

4. Formandens beretning v/Christian Kock

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2023 v/forretningschef Poul Erik Hedegaard

6. Behandling af skriftlige forslag 

(Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

7. Forslag til vedtægtsændring 

8. Valg til bestyrelsen - på valg er:

Frit valgt medlem Hermann Thomsen

Frit valgt medlem Uwe Matzen

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt

Christian Kock

Christian Kock
Formand, Bjerndrup Landevej 15, 6070 Christiansfeld. Bestyrelsesmedlem LHN Fonden, repræsentant Grønt Råd Sønderborg, Repræsentant Kommunenetværk Haderslev og TvSyds Repræsentantskab

Dir. tlf.: 74568330
Mob.: 40778680
E-mail: ckock@lhn.dk

Poul Erik	Hedegaard

Poul Erik Hedegaard
Forretningschef

Dir. tlf.: 73642904
Mob.: 20347334
E-mail: peh@lhn.dk

Efter generalforsamlingen byder LHN som altid på et spændende indlæg

Fremtidens energisystemer

Grøn energi - strøm, brint og ammoniak – frem mod 2050.   

v. Mads Agergaard, energianalytiker Energinet


Arrangør: LHN

Sted: LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev

Tidspunkt: 27-02-2024 kl. 19:00 - 22:00

Få vores nyheder direkte i din indbakke!