LHN inviterer til generalforsamling og spændende debat tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes hos LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev. Indskrivning af medlemmer fra 18.45-19.00.

Dagsorden

Velkomst v/bestyrelsesformand Jørgen Popp Petersen

Valg af dirigent

Godkendelse af generalforsamlingens beslutningsdygtighed og meddelelse om stemmetællere

Formandens beretning v/Jørgen Popp Petersen

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2019 v/direktør Tage Hansen

Behandling af skriftlige forslag (evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

Valg til bestyrelsen

Valg af revisorer

Eventuelt

Velkommen til generalforsamling hos LHN. Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til et par spændende indlæg og debat. Deltag og mød Miljøchef SEGES Hans Roust Thysen og Chefkonsulent L&F  Anders Søgaard.

Tage Hansen

Tage Hansen
Direktør / CEO

Dir. tlf.: 73643033
Mob.: 40256332
E-mail: tah@lhn.dk

Jørgen Popp Petersen

Jørgen Popp Petersen
Formand, Solderupvej 49, 6240 Løgumkloster

Dir. tlf.: 74775170
Mob.: 21429074
E-mail: j.popp.petersen@gmail.com

Vejen til et CO2 neutralt landbrug - hvorfor og hvordan?

Er klimadebatten kun varm luft? Få mere at vide om landbrug og klima. Skal vi dyrke lavbundsjorden i fremtiden, er kulstofbinding løsningen og ikke mindst – hvad er den enkelte bedrifts muligheder for CO2 reduktion i dag og i morgen?

Bier øger udbyttet i mange afgrøder, bidrager til biodiversiteten og bedre omdømme

L&F har udpeget bierne som et indsatsområde under to overskrifter: at skabe flere levesteder og mere føde til bierne. En sund bistand har en direkte positiv påvirkning på planteavlen. Honningbier og vilde bier spiller altså en rolle for landbruget og som landmand kan du være en aktiv medspiller i opretholdelsen af bistanden. 

Dagsorden ifl. vedtægter – se hele programmet og dagsorden HER

Afholdes hos LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev


Arrangør: LHN

Sted: LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev

Tidspunkt: 25-02-2020 kl. 19:00 - 21:30


Indskrivning af medlemmer fra 18.45-19.00.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!