Nyheder (Erhverv)


Selvstændige får nu mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab

Et bredt politisk flertal har 15. juni 2020 aftalt, at selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab under visse betingelser.

Læs mere »

Selvstændige får nu mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab

Udgivet d. 01-07-2020


Kom i land med de nye krav til din behandling af persondata

LHN' s mangeårige samarbejdspartner Jysk IT har lavet en datasikkerhedspakke, som LHN også meget gerne anbefaler. Pakken skal klæde små og mellemstore virksomheder på til at opfylde de nye krav. Datasikkerhedspakken består i en dokumentsamling til udfyldelse, så du opfylder forordningens formelle krav samt en gennemgang af dit IT-udstyr.

Læs mere »

Kom i land med de nye krav til din behandling af persondata

Udgivet d. 22-05-2018


Delvist momsfradrag - hvad betyder det?

Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger varer eller ydelser, skal du som udgangspunkt momsregistreres og betale moms af din omsætning. Sådan er det dog ikke altid – en række ydelser og varer er nemlig fritaget for moms.

Læs mere »

Delvist momsfradrag - hvad betyder det?

Udgivet d. 01-11-2017


Nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore virksomheder

. Vi har komplicerede skatteregler i Danmark, og for især mindre virksomheder kan det være svært at opfylde alle regler uden professionel hjælp. Derfor har Skatteministeriet nu udarbejdet et moms- og skattetjek, så dem, der ønsker at følge reglerne, kan være mere sikre på, at de betaler den rigtige skat.

Læs mere »

Nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore virksomheder

Udgivet d. 11-10-2017


Bliver din investering ramt med anpartsindgrebet?

Underskud fra investeringer i f.eks. fællesejede solcelleanlæg, vindmøller og ejendomme kan ikke længere udnyttes til at nedsætte skatten af anden indkomst. Bliver din investering ramt?

Læs mere »

Bliver din investering ramt med anpartsindgrebet?

Udgivet d. 15-09-2017


Tid til at indberette selvangivelsen

Få her en række gode råd til, hvad du i den forbindelse selv skal være opmærksom på.

Læs mere »

Tid til at indberette selvangivelsen

Udgivet d. 02-05-2017


Kontante medlemsfordele

Som medlem af Landbrug & Fødevarer kan du få rabat på mange af de ting, du alligevel går og køber. Det kan godt betale sig.

Læs mere »

Kontante medlemsfordele

Udgivet d. 07-04-2017


Nye regler på vej i forhold til vindmølleprojekter

Inden jul fremsatte regeringen et lovforslag, der går ud på at begrænse adgangen til at modregne underskud fra visse vindmølle- og solcelleprojekter mv. i anden indkomst.

Læs mere »

Nye regler på vej  i forhold til vindmølleprojekter

Udgivet d. 09-02-2017


Crowdfunding - din vej til ny kapital?

Crowdfunding er en virksomhedsejers mulighed for at få en større kreds af personer til at investere i virksomheden, en udvidelse af virksomheden eller et specifikt tiltag i virksomheden. Crowdfunding er stadig forholdsvist nyt i Danmark og alligevel findes der allerede flere internetportaler som udbyder spændende finansieringsprojekter

Læs mere »

Crowdfunding - din vej til ny kapital?

Udgivet d. 04-01-2017


Sådan deles ægtefællers pensionsopsparing ved separation og skilsmisse

Det er ikke ligegyldigt, om ægtefæller lader pensionsopsparingen stå i ”mursten”, eller betaler pengene ind på en pensionsordning. Lovens udgangspunkter er nemlig forskellige for de to situationer.

Læs mere »

Sådan deles ægtefællers pensionsopsparing ved separation og skilsmisse

Udgivet d. 14-12-2016


Hvornår hæfter man for virksomhedens gæld?

Der findes en række muligheder for, hvordan man kan organisere sin virksomhed. En af forskellene ved de forskellige virksomhedsformer er, hvem der hæfter for virksomhedens gæld.

Læs mere »

Hvornår hæfter man for virksomhedens gæld?

Udgivet d. 02-12-2016


Er du og din ægtefælle forsikret ved arbejdsulykker og sygdom?

Du har måske en arbejdsskadeforsikring eller en sygeforsikring for virksomhedens ansatte, men ikke for dig selv.

Læs mere »

Er du og din ægtefælle forsikret ved arbejdsulykker og sygdom?

Udgivet d. 18-11-2016


Ansæt en flygtning i et IGU-forløb

Siden 1. juli 2016 har det været muligt at ansætte flygtninge i et integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU). Integrationsgrunduddannelsen er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Læs mere »

Ansæt en flygtning i et IGU-forløb

Udgivet d. 01-11-2016


Tomme bygninger bliver nyt potentiale for iværksættere og virksomheder

Regeringen indgik i juni 2016 en politisk aftale om en modernisering af planloven, som vil give iværksættere og virksomheder nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne. Regelændringen giver mulighed for at etablere bolig, ferieboliger, håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker mv. i tomme bygninger. Virksomheder der er etableret i en overflødiggjort bygning, får mulighed for at udvide virksomheden.

Læs mere »

Tomme bygninger bliver nyt potentiale for iværksættere og virksomheder

Udgivet d. 13-10-2016


Sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen er en kompliceret skatteberegningsmodel, og de seneste års justeringer har ikke gjort det lettere at være erhvervsdrivende i den henseende. Du bør kontakte din revisor, inden du laver aftale om finansiering, låneoptagelse eller stiller kaution. En forkert disposition kan koste dig dyrt.

Læs mere »

Sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen

Udgivet d. 26-09-2016


Få vores nyheder direkte i din indbakke!