Nyheder


Præcisering af lovkrav til kvægstalde

I forbindelse med at de kommende krav til kvægstalde nærmer sig, kan der være brug for en klar fortolkning indenfor nogle af områderne – bl.a. for plant gulv, børster, vandkar og sygebokse.

Læs mere »

Præcisering af lovkrav til kvægstalde

Udgivet d. 30-10-2023


Få tilskud til miljø- og klimateknologi

Torsdag den 16. november 2023 åbner tilskudspuljen Miljø- og klimateknologi 2023. Den samlede pulje lyder på 570 mio. kroner, som er fordelt på ti indsatsområder.

Læs mere »

Få tilskud til miljø- og klimateknologi

Udgivet d. 30-10-2023


SEGES Innovation måler 20 pct. lavere metanudledning fra køer end nationale beregninger viser

I et forsøg med det metanreducerende foderadditiv Bovaer har der vist sig et opsigtsvækkende sideresultat. Køerne udledte mindre metan før tildeling af Bovaer, sammenlignet med de tal som myndighederne anvender.

Læs mere »

SEGES Innovation måler 20 pct. lavere metanudledning fra køer end nationale beregninger viser

Udgivet d. 25-10-2023


Kom til økonomimøde hos LHN den 14/11-23

Tilmeld dig efterårets økonomimøde og hør nyt og bliv klogere på dine muligheder.

Læs mere »

Kom til økonomimøde hos LHN den 14/11-23

Udgivet d. 25-10-2023


Landdistriktsprogrammet: Disse ordninger åbner i efteråret og vinteren 2023

Landbrugerne har allerede søgt og fået tilsagn om 7,6 milliarder kroner fra landdistriktsprogrammet, men der er fortsat penge tilbage i puljen. Se her, hvilke ordninger som åbner i løbet af de kommende tre måneder.

Læs mere »

Landdistriktsprogrammet: Disse ordninger åbner i efteråret og vinteren 2023

Udgivet d. 16-10-2023


Temadag om unge landbrugere og gartneres etablering

Har du en drøm om at etablere dit eget landbrug eller gartneri? Så kom med på temadagen, hvor der sættes fokus på, hvad der skal til for at etablere sig. På dagen kan du få inspiration fra deltagere og oplægsholdere, som måske er kommet et skridt videre.

Læs mere »

Temadag om unge landbrugere og gartneres etablering

Udgivet d. 13-10-2023


Invitation: Få svar på dine spørgsmål om tilskud under Miljø- og klimateknologi 2023

Kom med til webinar om ansøgningsrunden for Miljø- og klimateknologi 2023, som åbner i midten af november. Hør, hvad der er nyt i forhold til sidste år, og stil spørgsmål til konkrete teknologier.

Læs mere »

Invitation: Få svar på dine spørgsmål om tilskud under Miljø- og klimateknologi 2023

Udgivet d. 13-10-2023


Få tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Fra i dag kan søge om tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-områder. Du kan desuden søge om tilskud til projekter om forberedelse til afgræsning på arealer med en HNV-score på mere end 5 og arealer, der indgår i etablering af et vådområde- eller lavbundsprojekt.

Læs mere »

Få tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Udgivet d. 12-10-2023


En mulig vej til generationsskifte

Som ejer af en personlig ejet virksomhed er det værd at overveje, om virksomheden fremover skal drives som et ApS eller A/S. Ikke mindst hvis virksomheden snart skal generationsskiftes.

Læs mere »

En mulig vej til generationsskifte

Udgivet d. 11-10-2023


Invitation: Online informationsmøde om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Ansøgningsrunden for rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023 er allerede åben. Hør om, hvad der er nyt i ordningen, og få tips til ansøgningen på informationsmøde fredag den 27. oktober 2023.

Læs mere »

Invitation: Online informationsmøde om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023

Udgivet d. 09-10-2023


Har du ansvaret for et hestehold? Er du klar, hvis Fødevarestyrelsen kommer på besøg?

Har du styr på de nye regler vedr. CHR-registrering af heste og dokumentation af ejerskifte, flytninger, udelukkelse af konsum, staldansvarlig m.m.? LHN har sammensat en mappe, der kan bruges som hjælpemiddel til at få overblik og dokumentere.

Læs mere »

Har du ansvaret for et hestehold? Er du klar, hvis Fødevarestyrelsen kommer på besøg?

Udgivet d. 04-10-2023


Ny udgave: Her er de 30 mest effektive klimavirkemidler til landbruget

Udviklingen går stærkt på klimaområdet. I april 2023 udgav SEGES Innovation en fyldig klimavirkemiddelrapport, som identificerede de 30 mest effektive klimavirkemidler til at få landbruget i mål i forhold til 2030-klimareduktionsmålet. Den er nu opdateret, og du kan hente den nyeste udgave her.

Læs mere »

Udgivet d. 03-10-2023


Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år

Det er fortsat usikkert, hvordan krigen og forholdene i Ukraine vil udvikle sig. Det er baggrunden for, at EU-landene har besluttet at forlænge den midlertidige beskyttelse af fordrevne fra Ukraine med yderligere et år.

Læs mere »

Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år

Udgivet d. 03-10-2023


Regeringen afsætter mere end 600 mio. kr. i ny pulje til udtagning af lavbund

I dag åbner årets ansøgningsrunde til Klima-lavbundsordningen med en pulje på mere end 600 mio. kr. Miljøstyrelsen afholder online infomøde om ansøgningsrunden onsdag d. 11. oktober kl. 14-15.

Læs mere »

Udgivet d. 02-10-2023


Masser af liv i Grønå ved Saksborg

De godt 35 fremmødte til arrangementet ved Grønå oplevede, hvordan kommunens vandløbsmedarbejder ved at sætte strøm til vandet let kunne fange de små lakseyngel, som der var rigtig mange af. De fangede også mange vandinsekter, som også er et tegn på, at vandløbet er i god økologisk tilstand.

Læs mere »

Masser af liv i Grønå ved Saksborg

Udgivet d. 29-09-2023


Få vores nyheder direkte i din indbakke!