Nyheder


Skat er ikke bare skat

Skattelovgivningen influerer på de muligheder, der ligger i sociallovgivningen.

Læs mere »

Skat er ikke bare skat

Udgivet d. 20-06-2017


Den fysiske kontrol af arealstøtte er nu i gang

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrollører kører nu på kontrolbesøg hos de ca. 2.300 landmænd, der er udtaget til fysisk kontrol. Hvis du vil være godt forberedt, kan du her se de typiske fejl fra kontrollen i 2016.

Læs mere »

Udgivet d. 15-06-2017


Unge landmænd søger støtte til at slå rødder som selvstændige

Støtten udbetales i maksimalt fem år som et supplement til den landbrugsstøtte, alle landmænd med landbrugsjord kan søge om

Læs mere »

Unge landmænd søger støtte til at slå rødder som selvstændige

Udgivet d. 13-06-2017


Aflug flyvehavre og undgå dermed spredning

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de bedste betingelser for at finde flyvehavren, så en effektiv aflugning kan ske. Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre.

Læs mere »

Udgivet d. 13-06-2017


Tilskud til minivådområder i 2018

1. februar 2018 åbner Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for første ansøgningsrunde af en ny ordning om minivådområder. Men allerede nu er det en god ide at gå i gang med at planlægge, hvis du er interesseret i at etablere et minivådområde. Bekendtgørelse og vejledning sendes i høring nu med høringsfrist 26. juni 2017.

Læs mere »

Udgivet d. 09-06-2017


Et stift blik på økonomien

Landmændene i LHN-regi har i gennemsnit en bedre indtjening end deres kolleger. En del af forklaringen er, at foreningens driftsøkonomirådgivere har blikket stift rettet på bedriftens indtjening. Og her er fraktilanalyser et af værktøjerne. Til forskel fra benchmarking, der tager udgangspunkt i sammenligninger på hele bedrifter eller driftsgrene, bygger fraktilanalyser på enkelte målepunkter, forklarer driftsøkonomirådgiver Rasmus Jørgensen.

Læs mere »

Udgivet d. 08-06-2017


Tak for jeres besøg i LHN’s telt til dyrskuet

Hos LHN vil vi gerne sige jer allesammen tak for besøg i teltet og vi nyder at få en snak med jer over en kop kaffe, en småkage eller en kold fra fadet.

Læs mere »

Tak for jeres besøg i LHN’s telt til dyrskuet

Udgivet d. 07-06-2017


Ny rapport: Halvdelen af landbrugsjorden forsvinder

Det vil have enorme konsekvenser for landbruget og den danske fødevareklynge, hvis målene i de såkaldte vandområdeplaner skal nås frem mod 2027. Pressemeddelelse Landbrug & Fødevarer

Læs mere »

Udgivet d. 06-06-2017


Farvel til dyreenhederne - ny husdyrlov træder i kraft 1. august

Fra 1. august reguleres landbruget efter kvm stald eller stiplads i stedet for DE. Alligevel kan det være en fordel at søge efter det gamle regelsæt, mener LHN’s natur- og miljørådgiver, Louise Hedegaard Riemann.

Læs mere »

Udgivet d. 06-06-2017


Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er det vigtigt, du tjekker din BBR.

Læs mere »

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR

Udgivet d. 31-05-2017


Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Det er på høje tid at komme i gang med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. På økologiske bedrifter er afgræsning og mekanisk bekæmpelse de eneste muligheder.

Læs mere »

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Udgivet d. 31-05-2017


Temadag eller informationsmøde om naturpleje

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen finansierer igen i år gratis temadage og informationsmøder for landmænd og konsulenter.

Læs mere »

Udgivet d. 24-05-2017


Nye regler for afdrift fra sprøjter i høring

Landmænd skal fremover benytte særlige dyser til deres sprøjter, som sikrer lav spredning (afdrift) til omgivelserne, når der benyttes sprøjtemidler indeholdende prosulfocarb. De nye regler er sendt i høring i dag

Læs mere »

Nye regler for afdrift fra sprøjter i høring

Udgivet d. 23-05-2017


Nu får landmænd permanent genopdyrkningsret

Landmænd, som laver natur på deres arealer, behøver ikke længere frygte for at miste retten til at dyrke arealerne igen en dag.

Læs mere »

Udgivet d. 10-05-2017


Husk, at du ikke må slå dine braklagte arealer 1. maj til 31. juli

Har du arealer, som du har anmeldt med enten almindelig brak eller MFO-brak (både slåningsbrak og blomsterbrak), må du ikke slå dem i perioden 1. maj til 31. juli 2017. Det skyldes hensynet til markvildtet, fx harer, og de jordrugende fugle.

Læs mere »

Husk, at du ikke må slå dine braklagte arealer 1. maj til 31. juli

Udgivet d. 04-05-2017


Få vores nyheder direkte i din indbakke!