Ansøgningsrunden for tilskud til Privat skovrejsning 2021 er nu åben

Publiceret 6. juli 2021

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde åbnede den 1. juli og lukker torsdag den 30. september 2021.

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres 100% af EU.

Tilskuddet gives til etablering af ny skov, som omfatter mindst 2,00 ha tilplantede arealer. Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven og der er mulighed for at søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet. Projekter, som bidrager til kvælstofindsatsen, bliver prioriteret højest.

Der kan i de fleste tilfælde hjemtages grundbetaling til tilplantede arealer i skovrejsningsprojekter, som modtager tilskuddet.

Tilskud til etablering af skov på privatejet landbrugsjord gives til:

  • Anlæg og pleje af skov uden anvendelse af pesticider
  • Anlæg og pleje uden brug af dybdegående jordbearbejdning
  • Opsætning, vedligehold og nedtagning af hegn mod vildt

Nyt i ordningen 2021

Arealer, der ligger mellem projektarealer, som skal plantes med skov, skal ikke længere pålægges fredskovspligt. Der er tale om de mellemliggende arealer, som ikke er tilskudsberettigede.

 Indblandingsprocenten af små træer, buske og/eller ammetræer nedjusteres til 20 procent i kerneskoven og minimum 20 procent og maksimum 40 procent i skovbryn.

Det er nu muligt at søge om projektændringer, også efter ændringen er gennemført, dog er det for ansøgers egen regning og risiko.

Se tilskudsguiden for Privat skovrejsning 2021 HER

Hent vejledning 2021 HER

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!