Det kan påvirke din status som aktiv landbruger, hvis du ændrer eller overdrager din virksomhed i løbet af 2024

Har du planer om at ændre eller overdrage din virksomhed, eller den på anden måde ophører, efter ansøgningsfristen 26. april og frem til udgangen af 2024, kan det påvirke din status som aktiv landbruger og dermed din mulighed for at få tilskud i 2024.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen - lbst.dk

Publiceret 15. april 2024

Du skal opfylde mindst ét af fem kritierier for at være aktiv landbruger, som er et krav for at kunne søge grundbetaling og en række andre ordninger i fællesskemaet, bl.a. slagtepræmie for kvier, tyre og stude og bio-ordninger. 

Kriterierne skal være opfyldt fra ansøgningsfristen til årets udgang. Du kan læse om, hvordan du opfylder kriterierne for at være aktiv landbruger, i nyheden fra 26. februar 2024:

Opfylder du kriterierne for at være aktiv landbruger? (lbst.dk)

Vær opmærksom på reglerne for Register for Gødningsregnskab, hvis du ændrer din virksomhed i løbet af kalenderåret

Hvis du opfylder kriteriet om at være aktiv landbruger gennem tilmelding i Register for Gødningsregnskab, skal du være opmærksom på, at du skal være tilmeldt på tidspunktet for ansøgningsfristen og resten af kalenderåret. 

Sælger du din virksomhed, bortforpagter din ejendom eller afmelder din virksomhed og dit CVR-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil du ikke længere opfylde betingelserne for være med i Register for Gødningsregnskab, da din virksomhed er tilmeldt registeret gennem CVR-nummer. Ophører dit CVR-nummer, skal du derfor sørge for at afmelde din virksomhed. 

Når du afmelder din virksomhed fra registeret midt i det ansøgte kalenderår, betyder det, at du mister din status som aktiv landbruger, medmindre du opfylder ét af de øvrige kriterier for at være aktiv landbruger.

Producentskifte under slagtepræmieordningen 

Du skal være være opmærksom, hvis du f.eks. foretager producentskifte under slagtepræmieordningen, og kun er aktiv landbruger gennem Register for Gødningsregnskab. Hvis der i forbindelse med producentskiftet sker en ændring af virksomhedsformen, hvor virksomheden får et nyt CVR-nummer, skal overdrageren melde sig ud af Register for Gødningsregnskab. Dette medfører, at overdrageren mister sin status som aktiv landbruger, og at der dermed ikke kan gives tilskud i form af slagtepræmie.

Hvordan påvirker overdragelser eller ændring af virksomhedsform de øvrige kriterier om at være aktiv landbruger?

Overdragelser eller ændring af virksomhedsform har ikke betydning for din status som aktiv landbruger i forhold til de øvrige kriterier, udover tilmelding til Register for Gødningsregnskab. Du skal dog være opmærksom på, at du som ansøger fortsat er ansvarlig for, at de forpligtelser, der gælder for den søgte ordning, opfyldes af en eventuel erhverver. 

Du kan læse mere om de enkelte kriterier for at være aktiv landbruger i afsnit 3.1.1. i Vejledning om grundbetaling og støtteberettigede arealer 2024

Du kan læse mere om Register for Gødningsregnskab her

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Kundechef, Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!