Dispensation til Reglone i 2020

Miljøstyrelsen har nu givet en dispensation til at benytte Reglone i 2020. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 17. juli til 1. oktober 2020.

Miljøstyrelsen har godkendt Reglone (reg.nr. 1-262) til nedvisning af kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst med en maksimal dosering på 0,75 L/ha.

Dispensationen til markedsføring er givet fra d. 17. juli til den 17. september 2020, med frist for salg i detail-led den 24. september 2020. Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 17. juli til 1. oktober 2020.

Før produktet kan udleveres til nedvisning af kartofler, skal avleren udfylde og forhandleren underskrive en TRO OG LOVE-ERKLÆRING fra avleren, hvorpå der er anført arealet af de marker, som har behov for nedvisning og som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156.

Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone.

SEGES er, som ansøger af dispensationen, blevet pålagt at kunne dokumentere overfor Miljøstyrelsen, hvilke avlere, der har indkøbt og anvendt Reglone.

Tro og love-erklæringerne samles derfor ved SEGES og kan på forlangende blive sendt til Miljøstyrelsen, som vil kontrollere, at det anmeldte areal på ”Tro og loveerklæringen” er i overensstemmelse med arealet på Fælleskemaet.

Bestillingsseddel og “Tro og love-erklæring” HER

Bestillingssedlen fungerer i underskrevet stand som en ”På tro og love-erklæring” af, at gældende regler for brug af Reglone vil blive overholdt. Bestillingssedlen skal attesteres og fremsendes af udleveringsstedet til SEGES som en vedhæftet pdf-fil til mailadressen:

reglone2020@seges.dk I emnefeltet på e-mail skal der anføres cvr. nr. og antal hektar.

Kristian Petersen

Kristian Petersen
Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642920
Mob.: 23372437
E-mail: krp@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!