Du kan stadig nå at søge tilskud til modernisering af kvægstalde

Publiceret den 13. oktober 2020

Frem til den 30. oktober 2020 kan du søge om tilskud til nybyg og tilbyg af kvægstalde.

Der er afsat 21 mio. kr. til indsatsområde 1, heraf er 5 mio. kr. reserveret til økologer, 35 mio. kr. til indsatsområde 2, heraf er 8 mio. kr. reserveret til økologer og 29 mio. kr. til indsatsområde 3, heraf er 7 mio. kr. reserveret til økologer.

Der gives tilsagn om tilskud inden for følgende tre indsatsområder:

Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter

Etablering af stald til malkekvæg

Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve

Du kan kun indsende en ansøgning om tilsagn om tilskud pr. indsatsområde pr. CVR-nummer, men du kan ikke søge i både indsatsområde 1 og 2. Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud i denne ordning.

Du skal vælge én af de tre staldtyper:

Sengebåsestald, spaltegulv

Sengebåsestald, fast drænet gulv

Dybstrøelsesstald

Der ydes i ordningen et tilskud på 20 procent - beregnet på baggrund af de fastsatte standardomkostninger, uanset om dit projekt bliver billigere eller dyrere. Godkendelse kræver, at der investeres i alle krævede obligatoriske elementer, og disse skal være nye.

Prioritering

Hvis der sker en overansøgning af investeringspuljen, vil Landbrugsstyrelsens prioritere ansøgningerne med baggrund i investeringens omkostningseffektivitet. Den påvirkes både af teknologiløsningens standardomkostning og af den tilvalgte miljøteknologis miljøeffekt.

Kontakt Miljø- og Naturrådgiver Louise H. Riemann for yderligere information.

Læs mere HER

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Arrangementer

Få vores nyheder direkte i din indbakke!