Er din landbrugsejendom forsynet med en passende beboelsesbygning?

Godkendelse af en helårsboligs overgang til fritidsbolig kan medføre, at din landbrugsejendom ikke længere er forsynet med en passende beboelsesbygning efter lov om landbrugsejendomme.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen

Publiceret 3.maj 2024

En landbrugsejendom skal være forsynet med en passende beboelsesbygning. Det siger reglerne i loven om landbrugsejendomme.

Ved en beboelsesbygning efter loven forstås en helårsbeboelse i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Derfor skal der være registreret mindst én helårsbeboelse på en landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Kommunerne administrerer planlovens regler om, at helårsboliger i landzone kan overgå til anvendelse som fritidsboliger, herunder kommunens registrering af fritidsboligen i BBR.

En fritidsbolig på en landbrugsejendom anses ikke som en helårsbeboelse efter lov om landbrugsejendomme. Lodsejere og kommuner skal derfor være opmærksomme på, at en helårsboligs overgang til fritidsbolig har den konsekvens, at landbrugsejendommen ikke længere er forsynet med en passende beboelsesbygning, hvis der ikke findes en anden helårsbeboelse på ejendommen.

Dette medfører, at ejeren inden to år fra registrering af beboelsen som fritidsbolig skal genopføre en ny helårsbeboelse på landbrugsejendommen, eller at ejendommen i overensstemmelse med reglerne i lov om landbrugsejendomme noteres som en bygningsløs landbrugsejendom i forbindelse med ændringen. Overgangen til fritidsbolig kan have betydning i forhold til muligheden for dispensation fra kravet om bopælspligt på landbrugsejendommen.

Du kan læse mere i vejledningen til landbrugsloven og vejledningen om landzoneadministration

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!