Få styr på de nye muligheder i ny ægtefællelov

Pr. 1. januar 2018 trådte den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft, og denne lov medfører en række nye muligheder.

Der er ikke længere krav om, at gaver mellem ægtefæller skal gives ved ægtepagt, og det kan derfor gøres mere enkelt end tidligere. Det kan dog være en god idé at oprette et gavebrev, hvis der er tale om en gave af større værdi.  Man bør søge rådgivning i de tilfælde, da gaven kan blive omstødt af ens kreditorer, hvis man ikke beholder tilstrækkelige midler til at dække sine løbende forpligtelser.

 

Nye regler

De nye regler giver mulighed for, at ægtefæller nu kan aftale, om gæld skal være særeje for den ene og dermed bæres alene af den pågældende ægtefælle. Hvis gæld er særeje ved den ene ægtefælle, vil gælden ikke skulle fratrækkes delingsformuen i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald.  Man kan også aftale, at gælden skal være delingsformue og dermed bæres af ægtefællerne i fællesskab. Delingsformue er den formue, som skal deles ligeligt mellem ægtefæller ved skilsmisse og død.

 

Generationsskifte

Endvidere er der i de nye regler bedre muligheder for, at man i et generationsskifte kan få overdraget en ejendom til næste generation som særeje. Hvis et generationsskifte gennemføres ved at forældrene giver en gave som særeje for en del af købesummen, og køber derudover alene berigtiger købesummen ved lån eller gældsovertagelse, vil hele ejendommen blive købers særeje.  Der er ikke krav til størrelsen af gaven, som forældrene giver, men det er en betingelse, at sønnen/datteren ikke bruger af sine midler fra formuefællesskabet til at betale for ejendommen.  Det kræver altid en grundig rådgivning om dette, da det er kompliceret og kan medføre uheldige konsekvenser, hvis det ikke gøres rigtigt

Sumdeling eller sumsæreje

Endelig er der nu mulighed for at ægtefæller kan aftale sumdeling og sumsæreje. Sumdeling betyder, at hele en ægtefælles formue er særeje med undtagelse af et bestemt beløb. Eksempelvis kan man aftale, at kr. 500.000 af friværdien i en bestemt ejendom er delingsformue. Det betyder, at i tilfælde af skilsmisse er det kr. 500.000 af friværdien i ejendommen, som man skal dele og resten er særeje.

Sumsæreje er det modsatte af sumdeling. Det betyder, at en del af ægtefællens formue er særeje, mens resten er delingsformue. Det kan for eksempelvis bruges, hvis man ønsker, at en opsparing eller andet, man havde med sig ind i ægteskabet, skal være særeje.

Hvis man som ægtefæller ønsker at aftale særeje, skal det gøres i en ægtepagt.

Kontakt Kristian Nørr Olsen kontaktes hvis du vil vide mere

 


E-mail:

Få vores nyheder direkte i din indbakke!