Etableringsstøtte til unge landbrugere

Publiceret 24. januar 2024

Fra lbst.dk

Etableringstilskuddet skal styrke din mulighed for at etablere og efterfølgende fastholde din virksomhed, blandt andet ved at forhøje din egenkapital og dermed styrke din økonomi.

Hvad kan jeg få tilskud til?
Du kan få tilskud, hvis du har indgået en købsaftale på en etablering eller har tinglyst en handel og samtidigt overholder alle de øvrige krav, Landbrugsstyrelsen stiller til din handel. Du kan få tilskud til landbrug med husdyr og/eller planteavl, samt gartneri.

Hvor meget tilskud kan jeg få?
Du kan få et tilskud på ca. 745.000 kr. til en heltidsbedrift og ca. 372.500 kr. til en deltids. Typen af bedrift opgøres efter bedriftens arbejdskraftsbehov ud fra forudbestemte normtimesatser.
Ordningen har en samlet pulje på knap 965 millioner kroner fordelt over perioden 2023-2027.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at kunne søge om tilskud?

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal minimum have bestået den fireårige landmandsuddannelse/gartneruddannelse eller tilsvarende uddannelse senest den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du søge på din praktiske erfaring indenfor landbrugs- og gartnerierhvervet
    (På tilskudsguiden kan du læse mere om, hvordan du gør).
  • Du skal enten have en skriftlig købsaftale eller et endeligt tinglyst skøde/ejerbogsregistrering. Du skal være opmærksom på, at såfremt der er lavet et endeligt skøde den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn, må den endelige tingbogsdato ikke være ældre end fire år
  • Din bedrift skal have et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatserne i bilag 1 i bekendtgørelsen. Arbejdskraftsbehovet skal være opfyldt fra ansøgningstidspunktet om tilsagn og til og med opretholdelsesperioden, som udløber tre år efter tilskuddet er udbetalt.
  • Du skal have det samme aktive CVR-nummer lige fra ansøgning om tilsagn til opretholdelsesperioden udløber
  • CVR-nummeret må ikke være taget under konkursbegæring

Der er derudover en række krav om skiltning, opretholdelse m.v.

Du kan downloade et faktaark om ordningen her og læse meget mere på Etableringsstøtte til unge landbrugere 2024 (lbst.dk)

Ansøgningsperioden for 2024 løber fra d. 1. februar – 22. april.
Ordningen er gældende fra 2023 – 2027, dog kan der kun ansøges én gang pr. ansøger.

Thor Post Andersen

Thor Post Andersen
Driftsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642917
Mob.: 24787390
E-mail: tpa@lhn.dk

LHN kan hjælpe dig med din ansøgning - kontakt Thor Post Andersen.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!