Fuldmagt til fremtiden

Publiceret 12. juli 2021

Hvad gør man, når man af en eller anden grund ikke længere selv kan varetage sine egne økonomiske og personlige interesser? Man handler, inden det kommer så vidt.

Det korte utvetydige svar kommer fra Inger Aagaard, rådgiver i LHN Ejendom & Jura.

-Man kan, uddyber hun, -næsten når som helst i sin tilværelse lave en fremtidsfuldmagt. I fremtidsfuldmagten udpeger man en eller flere personer, som har ret til at handle på ens vegne. Det skal naturligvis være mennesker, man er tryg ved, så man tør slippe ansvaret, når det bliver for besværligt at klare tingene selv.

Fremtidsfuldmægtige kaldes de i juridisk sprogbrug. Typisk vil fremtidsfuldmagten give fuldmægtigen ret til at foretage alle økonomiske dispositioner, bankforretning, køb, salg etc. Også af hus og bil. Desuden kan man give fuldmægtigen ret til at træffe beslutninger vedr. ens personlige interesser. Det vil typisk sige pleje og behandling, beslutning om transplantation og ret til at klage over den pleje og omsorg, kommunen yder.

Med andre ord: Det er den, der giver fremtidsfuldmagten, der bestemmer fuldmagtens indhold. Også om der skal være mere end en fuldmægtig og en ”reserve” i tilfældet af, fuldmægtigen ikke kan varetage hvervet længere.

Det er aldrig for tidligt

Aldersmæssigt skal man være fyldt 18 år for at oprette en fremtidsfuldmagt, men derefter er det aldrig for tidligt at få det gjort.

-Lad være at vente for længe, advarer Inger Aagaard, - ligesom ved et testamente, er fremtidsfuldmagten kun gyldig, hvis man ved oprettelsen er ved sine fulde fem. Men sygdom og demens kan ramme uventet og ikke kun ældre.

Hun betoner, at man ikke behøver frygte, at fuldmægtigen begynder at handle på egen hånd før tid, da der er indbygget flere barrierer i fuldmagten. Dels bliver fremtidsfuldmagten underskrevet af en notar og tinglyst, så banker, offentlige myndigheder og andre aftalepartner kan se, hvem der har ret til at disponere over din økonomi og personlige forhold.

Dels træder fremtidsfuldmagten ikke i kraft, før Familieretshuset, det tidligere statsamt, sammen med lægen og dine pårørende er enige om det, og du selv giver lov. Desuden kan man indsætte en tredjepart til at holde øje med, at fuldmægtigen røgter sit hverv på forsvarlig vis.

-Hvis man helt har mistet tilliden til sin fuldmægtig, kan man annullere fremtidsfuldmagten, understreger Inger Aagaard. -Men ellers ophører fremtidsfuldmagten først ved død, eller hvis man kommer under  værgemål på de punkter, der ligger i fremtidsfuldmagten

Value cannot be null. Parameter name: mediaItem

Forskellen på en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!