Giftig engbrandbæger i græsmarker

Engbrandbægeren findes udbredt i hele landet – ofte på ekstensivt dyrkede arealer. Den blomstrer fra juli til september. Blomstringen sker først i plantens 2. leveår. Der er forskellige arter af brandbæger, men alle brandbægerne er giftige. Brandbæger spreder sig fra grøfter, skel, hegn, brakmarker og udyrkede arealer til græsnings- og slætarealer.

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge yderligere spredning af engbrandbæger bør planterne rykkes op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slåning. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra brakarealer.

Kristian Petersen

Kristian Petersen
Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642920
Mob.: 23372437
E-mail: krp@lhn.dk

Arrangementer

Den Sønderjyske Grovfoderdag 2020

Den Sønderjyske Grovfoderdag 2020

27-08-2020 kl. 09:30 - 14:00

Læs mere »


Med hesten i fokus

Med hesten i fokus

15-09-2020 kl. 19:00 - 21:00

Læs mere »


Få vores nyheder direkte i din indbakke!