Husk, at du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer frem til 31. juli

Hvis du har arealer med brak eller markbræmmer, må du ikke slå dem i perioden 1. maj til og med 31. juli 2024. Det skyldes hensynet til ynglende fugle og andet markvildt.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen

Publiceret 7. juni 2024

Der er af hensyn til agerlandets mange vilde dyr en forbudsperiode fra 1. maj til og med 31. juli, hvor du ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer. Forbuddet mod slåning gælder for alle brakarealer og markbræmmer, uanset om de bruges til at leve op til kravet om fire procent ikke-produktive arealer (GLM 8), om der er søgt tilskud til bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed til dem, eller der udelukkende er søgt om grundbetaling til dem. 

Har du etableret marker med blomster- og bestøverbrak i 2024, så gælder forbudsperioden mod slåning fra 14. maj til og med 31. juli. 

Kan du være undtaget slåningsforbuddet?

Du må gerne slå din brakmark eller markbræmme, hvis der er uønskede plantearter, f.eks. kæmpebjørneklo og flyvehavre på dine arealer, og det er påkrævet af anden lovgivning, at plantearterne skal bekæmpes. Du må dog kun udføre en selektiv bekæmpelse. Det betyder, at du kun må slå de steder af marken, hvor der er opvækst af uønskede plantearter, og altså ikke generelt på hele marken, medmindre der er en generel forekomst af uønskede plantearter på marken. I visse tilfælde må du også gerne bekæmpe de uønskede plantearter med sprøjtemidler.

Vi har lavet en oversigt, hvor du nemt kan få et overblik over, hvad du må og ikke må i forbindelse med bekæmpelse af uønskede plantearter på braklagte arealer og markbræmmer under de forskellige ordninger og krav i 2024. 

Se oversigt over regler ved bekæmpelse af uønskede plantearter på brakmarker 2024 her 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for brakmarker eller markbræmmer, så underkender vi arealet som brakareal eller markbræmme og vurderer i stedet arealet som tilskudsberettiget under grundbetalingsordningen med en anden afgrødekode. 

Læs mere om reglerne for brakmarker og markbræmmer i diverse vejledninger:

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Kundechef, Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!