Hvad er en fremtidsfuldmagt og hvorfor er det en god ide?

Har du taget stilling til, hvordan dine nærmeste skal forholde sig, hvis du pludselig ikke selv kan varetage dine interesser eller handle på egne vegne?

Selvom det kan være svært, at tænke på alvorlig sygdom eller en ulykke, så vil en fremtidsfuldmagt give fuldmægtigen ret til at handle på vegne af dig økonomisk (bank, ejendom, værdipapirer), eller handle på vegne af dig personligt (modtage behandling ved sygdom, søge offentlig støtte, osv.). 

Hvornår og hvordan?

Hvis eller når fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er det den eller de personer du har udpeget som fuldmægtig, der kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver og selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen. Du kan ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

Det overordnede formål med en fremtidsfuldmagt er, at fuldmagtsgiveren sikrer sin fremtid ved:

  • Selv at vælge hvem der skal varetage alle personlige og økonomiske forhold, hvis du som fuldmagtsgiver bliver ude af stand til dette
  • At undgå at blive umyndiggjort, hvis du ikke længere kan varetage dine egne interesser
  • At undgå at fuldmagtsgiverens formuer bliver anbragt og forvaltet efter reglerne i Værgemålsloven
  • At kunne vælge og udarbejde fremtidsfuldmagten mens du stadig er i stand til dette
  • At fremtidsfuldmagten først træder i kraft når/hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at varetage egne interesser

Du skaber altså sikkerhed og tryghed for din familie og fremtid og du kender på forhånd omfanget af fremtidsfuldmagten og fuldmægtigens muligheder. Hos LHN Ejendom & Jura kan du nemt og sikkert lave en fremtidsfuldmagt, der medtager alle de forhold en fremtidsfuldmagt bør indeholde og sikre dig at den lever op til lovgivningen

Tre lette trin for oprettelse af fremtidsfuldmagten

  • Få lavet den fuldmagt du ønsker, med det indhold du ønsker
  • Vi sørger vi for at registrere den i tinglysningssystemet klar til din underskrift med NemID
  • Du vedkender dig fuldmagten foran en notar, når den er registreret

Når dette er gjort er din fremtidsfuldmagt gyldigt oprettet og registreret.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere.


E-mail:

Tre lette trin for oprettelse af fremtidsfuldmagten

Få lavet den fuldmagt du ønsker, med det indhold du ønsker

Vi sørger vi for at registrere den i tinglysningssystemet klar til din underskrift med NemID

Du vedkender dig fuldmagten foran en notar, når den er registreret

Få vores nyheder direkte i din indbakke!