Indberetning af oppumpede vandmængder

Publiceret 16. januar 2023

Hvis det fremgår af din tilladelse, at du skal indberette dit vandforbrug, skal du hvert år, senest 31. januar, indberette det vand du det foregående år har oppumpet fra din boring, brønd eller vandløb.

Indberetning skal ske via din kommunens hjemmeside og du skal også indberette, selvom du ikke har brugt dit anlæg.

Indberetning foretages digitalt. Hvis vandforbrug ikke indberettes, kan man risikere at miste sin tilladelse til vandindvinding. Husk at indberette vandmængde for hvert enkelt anlæg.

Link til indgangen til indberetning i forskellige syd- og sønderjyske kommuner:

Varde: https://vardekommune.dk/erhverv/landbrug-0/markvanding/

Haderslev: https://www.haderslev.dk/service/raadgivning-og-regler-for-erhverv/virksomhed-og-landbrug/grundvand-og-markvanding/

Tønder: https://www.toender.dk/service-og-selvbetjening/klima-natur-og-vand/grundvand-drikkevand-og-spildevand/indberetning-af-oppumpede-vandmaengder/

Aabenraa: https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/indvinding-af-grundvand-og-overfladevand/indberetning-af-oppumpede-vandmaengder-og-pejling/

Kolding: https://www.kolding.dk/borger/miljo-natur-og-klima/grundvand/indberetning-af-oppumpet-vandmaengde-og-pejlinger-samt-pejlevejledning/

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!