Miljø- og klimateknologi 2022 puljen åbner snart

Publiceret 1. august 2022

Ordningens bekendtgørelse og vejledning er på nuværende tidspunkt i ekstern høring. Du kan finde høringen på høringsportalen.dk. Ansøgningsperiode forventes at være den 18. oktober 2022 til 10. januar 2023.

Miljø- og klimateknologi har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Den henvender sig i 2022 til fem sektorer og har en økonomisk pulje på 244 mio.kr.

Tabellen her giver et overblik over alle sektorer, indsatsområder og fordelingen af den økonomiske pulje:

Det samlede, offentlige tilskud under ordningen udgør 40 pct. af projektets samlede tilskudsgrundlag.

Tilskudsgrundlaget beregnes ud fra standardomkostninger. Det betyder, at der er fastsat en sats for de investeringer, der er en del af dit projekt, og som omfatter både indkøb, levering, montering og installation. Både tilsagnsbeløbet og tilskudsbeløbet beregnes på baggrund af standardomkostninger.

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift.

Projektet skal gennemføres på din egen eller den forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der skal eje investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Du skal desuden have et aktivt CVR-nummer. 

Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer på den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages.

Se hvad du kan søge til HER (teknologiliste)

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!