Mød LHN’s bestyrelsesmedlem Uwe Matzen

Publiceret 16. juni 2021

Uwe  er 52 år og gift med Hanne. Han har 5 børn i alderen 11 til 30 år, hvor de 2 ældste er bonusbørn og han kan trods sin unge alder kalde sig bonus-bedstefar.

Uwe købte Løjtved Nørregård i 1995 og dengang var ejendommen på 115 hektar og uden dyr. Han har siden købt sin fædrene gård på 50 hektar samt flere ejendomme i området og i dag drives der 450 hektar hvoraf de 330 hektar er eget jord. I staldene er der 340 malkekøer og sammen med de cirka 9 ansatte er der nok at tage fat i på den økologiske bedrift. Derudover har Uwe også et samarbejde med sin bror om pasning af 100 hektar.

Uwe har været en del af LHN’s bestyrelse siden 2015 og er repræsentant for Sønderjyske Vandløb. Han mener, at det er vigtigt for bestyrelsen at have en synlig fokus på vigtige emner og dermed sørge for at medlemmer føler sig trygge ved huset og den rådgivning der gives.

Som repræsentant for Sønderjyske Vandløb mener Uwe, at det er vigtigt, at repræsentanter og Sønderjyske Vandløb kan virke som bindeled mellem landbrug og kommune. Man skal have gensidig respekt for hinandens virke og have en god kontakt til embedsfolkene.

”Det jo ikke nemt at bedømme den rette grødeskæring og afvanding fra skrivebordet. Det er meget bedre at tage snakken på stedet og ovenikøbet få lidt frisk luft”, fortæller Uwe.

”Vores medlemmer skal føle, at de har et tilhørsforhold til LHN og det gør vi kun ved at stå sammen og løfte i flok. Det som virkelig betyder noget, er at vi taler landbrugets sag og at vi er enige om, hvordan et bæredygtigt landbrug skal og kan drives. Hvis man hver brokker sig fra hver sin matrikel, giver det kun støj, hvorimod en fælles politik giver pondus”, siger Uwe.

Når man spørger Uwe om hans holdning til bæredygtighed og regler, er det hans helt klare overbevisning, at der er alt for mange regler. Han er dog overbevist om, at man skal være omstillingsparat, men man skal kunne følge med og ikke som nu – blive revet med af lavinen.

”Biodiversitet, CO2-afgift, gødningsregler og foderindkøb, ja jeg kunne blive ved. Der er så mange regler og krav, at det nogle gange er svært at se sig selv i den karrusel, når det drejer sig om at følge med. Nogle landmænd opgiver måske og stopper som landbrugere, men da lånemulighederne er begrænset for unge kommende landmænd, pga. de store krav der er til egenkapital, så er det ikke dem, der opkøber disse ejendomme. Det gør til gengæld de store investorer, som efterfølgende lejer ud. Det synes jeg er rigtig ærgerligt og ikke særlig bæredygtigt på den lange bane”, fortæller Uwe.

”Det bedste ved landmandslivet er dynamikken, opgaverne og udfordringerne og at ingen dage er ens. Jeg kan dog blive lidt frustreret over alle de regler og krav, man stilles overfor så som klima og dyrevelfærd. Vi opfylder jo de betingelser i vores job som landmand”, fortæller Uwe.

Uwe Matzen

Uwe Matzen
Bjerndrupvej 17, 6240 Løgumkloster Fritvalgt medlem. Repræsentant Sønderjyske Vandløb og TVSyds repræsentantskab

Dir. tlf.: 74743315
Mob.: 20728079
E-mail: uwe@lojtved.net

Det bedste ved landmandslivet er dynamikken, opgaverne og udfordringerne og at ingen dage er ens. Jeg kan dog blive lidt frustreret over alle de regler og krav, man stilles overfor så som klima og dyrevelfærd. Vi opfylder jo de betingelser i vores job som landmand.

Fokusområder

Bæredygtighed

Medlemmer

Færre regler

Fritidsinteresser

Motorsport og rally på nettet

Familien


Relaterede nyheder

Få vores nyheder direkte i din indbakke!