Mulighed for at klage over ejendomsvurderingen

Publiceret 7. april 2021

Fra medio marts 2021 og fremefter sender Vurderingsstyrelsen breve til tidligere og nuværende ejere af erhvervsejendomme med besked om, at det nu er muligt at klage over vurderinger fra 2013-2020.

Muligheden for at klage nu skyldes en ændring af ejendomsvurderingsloven, som Folketinget vedtog i december 2020.

I første omgang sendes brevene løbende til omkring 86.000 ejere af erhvervsejendomme, men senere bliver bl.a. også øvrige erhvervsejendomme, ejendomme med blandet bolig og erhverv, ejerboliger med store grunde samt landbrugs- og skovejendomme omfattet.

Det er målet, at alle omfattede ejendomsejere modtager et brev i løbet af 2021, som giver dem mulighed for at klage. Det er derfor ikke alle, der får brev på samme tid.

Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen: "Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”, du får fra Vurderingsstyrelsen.

Ejer du eller har du ejet en landbrugsejendom, hvor den offentlige vurdering har været forkert? Så får du mulighed for at klage over den gamle vurdering. Du skal sende din klage elektronisk til Skatteankestyrelsen.

Har du ret til at klage?

Som udgangspunkt har du ret til at klage, hvis du opfylder enten ét af disse to kriterier eller dem begge:

  • Du var ejer af ejendommen i året for den vurdering, du vil klage over
  • Du betalte ejendomsværdiskat, grundskyld (ejendomsskat) eller dækningsafgift på baggrund af vurderingen for det år, du vil klage over

Det betyder også, at hvis der har været andre ejere end dig i årene 2013-2020, eller andre som har skullet betale skat af ejendommen i disse år, har de også mulighed for at klage. Fx, hvis en ny ejer har købt en ejendom, så vil både den nye ejer og sælgeren af ejendommen i flere tilfælde kunne klage over vurderingen for det år, hvor de begge har ejet ejendommen.

Det er klagemyndigheden, der vurderer, om du er klageberettiget i hver enkelt sag.

Hvad du skal huske inden du klager?

  • NemID
  • Et betalingskort eller MobilePay

Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, du klager over. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du gebyret tilbage

Du kan som udgangspunkt klage over alle forhold i vurderingen. Det kan for eksempel være størrelsen på grund- og bygningsarealer, ejendommens anvendelsesmuligheder og prisniveauet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan eller skal klage, så kontakt din skatterådgiver.

Læs mere HER

Lars Hansen

Lars Hansen
Skatterådgiver

Dir. tlf.: 73642910
Mob.: 23109680
E-mail: lph@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!