Nu rykker lavbundsprojekterne fra skrivebordet og ud i landskabet

Tallene taler deres tydelige sprog: Interessen for at udtage lavbundsjorder er stor og fortsat stigende. Og nu kan du faktisk se de første projekter i landskabet. Det er rigtig godt nyt, for lavbundsprojekterne reducerer udledningen af drivhusgasser fra jorderne - samt forbedrer vores vandmiljø og øger biodiversiteten som vigtige bonusser.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen

Publiceret 14. maj 2024

Det ligner måske mest af alt en oversvømmet mark, og faktisk er det også dét, det er. For når vi vådgør de kulstofrige lavbundsområder, bliver kulstof fastholdt i jorden i stedet for at sive ud i luften som CO2. Samtidig forbedrer det vandmiljøet og skaber et mere mangfoldigt landskab, som øger biodiversiteten. Der er altså adskillige gode grunde til, at der bliver talt og skrevet så meget om udtagning af lavbundsjorderne.

Nu er vi klar med friske tal, som bekræfter det billede, vi også erfarer til hverdag: Der er stor opbakning til lavbundsindsatsen på tværs af aktører, der gør projekterne til virkelighed, herunder projektejere, projektfaciliterende udtagningskonsulenter og lodsejere, som lægger jord til projekterne.

Yderligere 17.600 hektar på det seneste halve år

Vi kan nu lægge cirka 17.600 hektar lavbundsarealer til indsatsen i forhold til tallene fra sidste status i november 2023. Samlet set er der dermed ca. 56.200 hektar lavbundsarealer under forundersøgelse eller etablering.

”Det er en fornøjelse at se så stor interesse for at medvirke til lavbundsprojekterne. Det er jo en indsats, som løftes af en lang række af aktører på tværs af kommuner, Naturstyrelsen, udtagningskonsulenter og lodsejere, og som kræver tillid og et rigtig godt samarbejde på tværs. Vi har nu rigtig mange projekter i pipeline, og vi glæder os til at se flere våde lavbundsarealer indtage landskabet de kommende par år – det kommer både klimaet og vores vandmiljø til gode,” siger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Allerede nu kan du se projekter i landskabet

Faktisk kan du allerede nu se flere af projekterne vakt til live i landskabet i form af vådgjorte lavbundsarealer. Det kan f.eks. være Naturstyrelsens Ringfenner Lavbundsprojekt på ca. 345 hektar i St. Vildmose med finansiering fra Landbrugsstyrelsens Landdistriktsprogram. På flere projekter afventer vi kun arealernes tinglysning og projektets sidste sagsbehandling og udbetaling. Derefter kan projekterne afsluttes og tælles med i den officielle opgørelse. Når arealerne bliver tinglyst er vi sikret, at arealet vil henligge som et permanent vådområde. 

Den store interesse for udtagning af lavbund er også tydeligt afspejlet i den store tilslutning til udtagningsdagen 2024. Her deltager bl.a. landbrugs- og udtagningskonsulenter, private lodsejere, kommuner, Kommunernes Landsforening, Aarhus og Københavns universiteter og styrelserne.

Er du en af de mange, der interesserer sig for udtagning af lavbundsjorder, kan du få en status på indsatsen cirka hvert halve år, hvor vi offentliggør opdaterede tal.

Følg med i seneste tal og læs mere om udtagningsindsatsen

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!