Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Publiceret 2. august 2022

Den 1. juli 2022 trådte nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgiver anmelde arbejdsulykker inden 14 dage.

Der har indtil 1. juli 2022 været to forskellige regelsæt for anmeldelse af arbejdsulykker i arbejdsmiljøloven (Arbejdstilsynet) og i arbejdsskadesikringsloven (arbejdsskadeforsikringsselskaberne / Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Formålet med harmoniseringen af kriterier og frister for anmeldelse er bl.a. at gøre lovgivningen mere enkel og overskuelig at navigere i samt hjælpe arbejdsgivere med at få anmeldt arbejdsulykker korrekt og tiden.

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Fristen er nu 14 dage uanset, hvem den anmeldes til. 

De nye regler indebærer desuden, at arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykker i form af arbejdsrelateret vold, trusler eller anden krænkende adfærd uden for arbejdstiden, hvis ulykken er relateret til arbejdet og i øvrigt har medført fravær fra arbejdet udover tilskadekomstdagen. Anmeldelsesfristen er også her senest 14 dage efter første fraværsdag.

Den tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som hidtil, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år. De nye anmelderegler ændrer ikke reglerne om anmeldepligt ved dødsfald som følge af en arbejdsulykke. Dødsulykker skal således fortsat anmeldes indenfor 48 timer.

Læs mere HER

Lise Søndergaard

Lise Søndergaard
Bogholder Lønserviceassistent

Dir. tlf.: 73642928
E-mail: ls@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!