Nyt nationalt kort over kulstofrige lavbundsjorder: Kulstof2022

Vi vil fremover administrere flere ordninger på baggrund af Kulstof2022-kortet. Her får du mere at vide om, hvad det betyder for dig, der medvirker i et udtagningsprojekt i Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen.

Nyhed fra Landbrugsstyrelsen

Publiceret 14. maj 2024

Aarhus Universitet (AU) har opdateret kortet over kulstofrige jorder i Danmark. 
Kortet har navnet Kulstof2022 og vil blive brugt i administrationen af Klima-Lavbundsordningen og i tilskudsordningen for Vand- og klimaprojekter, Lavbundsprojekter.

Sådan ser du Kulstof2022-kortet

Du kan åbne Kulstof2022 på Miljøstyrelsens hjemmeside, i MiljøGIS for ’Tilskud til vandprojekter’. 

Kom videre til Kulstof2022 MiljøGIS

For at se kortet skal du folde gruppen ”Jordbundsforhold” ud og tænde for kortlaget ”Kulstof 2022 (lavbundskort)”.

Du kan også downloade kortlaget til din computer, tablet eller mobil.

Download kortlaget (under punktet ”Kort og data (GIS)")

Se rapporten fra AU, der omhandler det nye kort

Hvad betyder det for dig, der har et tilsagn eller har søgt om det?

Udbredelsen og fordelingen af kulstofrige jorder har i nogle tilfælde ændret sig i forhold til det forrige kort, Tekstur2014, der indtil nu er blevet brugt i administrationen af lavbundsindsatsen.

Vi indfører en overgangsperiode i 2024 for at tilgodese igangværende forundersøgelser, der er langt i udarbejdelsen. Disse projekter kan derfor fortsat bruge det tidligere kortgrundlag, Tekstur2014, som grundlag for at gå videre til anlægsfasen (etablering). Læs mere om dette på vores side om Kulstof2022-kortet.

På siden om Kulstof2022-kortet kan du læse mere om vores brug af det nye kort i den videre administration, og hvilke konsekvenser det eventuelt har for eksisterende og kommende tilsagn. 

Se siden om Kulstof2022-kortet

Du kan også orientere dig i Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens information om Kulstof2022.

Læs om betydningen for Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens ordninger

Du kan tage supplerende jordprøver

Hvis du vurderer, at kortet ikke afspejler den lokale udbredelse af kulstofrige jorder, er det muligt at tage supplerende jordprøver til bestemmelse af kulstofindholdet til brug for din ansøgning om et lavbundsprojekt.

Det kan du også læse mere om på siden om Kulstof2022-kortet.

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!