Projektperioden for tilskud til teltoverdækning forlænges til 30. juni

Landbrugsstyrelsen har fået mulighed for at forlænge projektperioden for teltoverdækning frem til 30. juni 2025. Det betyder, at tilsagnshaverne under Miljø- og klimateknologi 2023 nu har bedre tid til at færdiggøre montering af overdækninger på deres gyllebeholdere.

Pressemeddelelse Landbrugsstyrelsen

Publiceret 27. februar 2024

Tilsagnshavere får op til 7,5 måned mere til at gennemføre deres projekter afhængigt af, hvornår ansøgningen er modtaget i Landbrugsstyrelsen. Det er resultatet, efter det er blevet besluttet, at projektperioden for teltoverdækning af gylletanke skal forlænges helt til 30. juni 2025. Vi forventer, at ændringsbekendtgørelsen træder i kraft medio marts.

Øvrige projekter under ordningen skal stadig gennemføres inden for et år fra det tidspunkt, du har indsendt sin ansøgning.

Bedre tid til at gennemføre projektet

Erhvervet har fremhævet, at der er en særlig problematik i forhold til at få opsat teltoverdækninger inden for projektperioden, da gylletanke typisk ikke vil stå tomme om efteråret og om vinteren. Når vi imødekommer erhvervets ønske om at forlænge projektperioden, får tilsagnshaverne mulighed for at montere overdækningen til gyllebeholder senere på året, når gyllebeholdere er tømt.

Om ordningen 

Tilskuddet har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra primære jordbrugsbedrifter. Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet (LDP) 2014-2022, der har som overordnet mål at styrke bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne i den primære jordbrugssektor samt bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne for at opnå en mere ressourceeffektiv landbrugsproduktion.

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!