Hvad er satellitbaseret kontrol?

Nu kan du i Internet Markkort se, om Landbrugsstyrelsen vurderer, at aktivitetskravet, som er en støttebetingelse under grundbetalingsordningen, er opfyldt på dine marker.

Satellitbaseret kontrol, også kaldet monitorering, er en metode, hvor vi anvender analyser af satellitbilleder til at kontrollere, om landbrugerne overholder støttebetingelserne på deres marker. 

For arealer med 1-årige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en 1-årig afgrøde, og for arealer med græs ved, at de enten slås eller afgræsses.

Landbrugsstyrelsen bruger en trafiklysmodel med farverne grøn, gul og rød til at vise, om de vurderer, at aktivitetskravet er opfyldt for den enkelte mark. Du kan se kortlaget med farverne i Internet Markkort (IMK) ved at vælge fanen ”Korttemaer” og sætte flueben i boksen ”Monitorering”.

Grøn betyder, at vi vurderer, at kravet er opfyldt.

Gul betyder, at vi endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt.

Rød betyder, at kravet med overvejende sandsynlighed ikke er opfyldt. I det første år (2019) med satellitbaseret kontrol gennemgår vores kontrollører de røde marker efterfølgende - så vi er helt sikre på, at afgørelsen bliver korrekt.

I starten, hvor fristen for opfyldelse af aktivitetskravet på marker med græs endnu ikke er overskredet, vil der kun være grønne og gule marker på kortet. Gule marker bliver løbende gjort grønne i takt med, at vores analyser af satellitbillederne viser, at markerne er blevet slået eller afgræsset.

Marker kan først blive røde, når fristen for overholdelse af aktivitetskravet er passeret. I 2019 er fristen for overholdelse af aktivitetskravet 25. september. De røde marker vises i IMK fra den 15. oktober.

Vær opmærksom på, at der er en forsinkelse på 7-14 dage på det, som vises i trafiklyssystemet.

Hvad gør jeg, hvis min mark er gul?

På nuværende tidspunkt skal du være opmærksom på gule marker. En gul mark betyder ikke nødvendigvis, at der er et problem med marken. Du skal blot sikre dig, at aktivitetskravet er opfyldt eller vil blive opfyldt senest 25. september. 

En gul mark kan skyldes:

  • At der er en mindre forsinkelse på det, som vises i trafiklyssystemet. Vi skal analysere data, inden du kan se dem i systemet. Det tager mellem 7 og 14 dage. Så hvis du har slået din mark for nylig, kan dette være årsagen til, at marken stadig er gul.
  • At vi ud fra satellitbilledanalyserne, endnu ikke kan konstatere, om aktivitetskravet er overholdt. På nogle marker kræves yderligere data, før vi kan konstatere, om aktivitetskravet er overholdt. 
  • At marken ikke kontrolleres ved hjælp af satellitbaseret kontrol, men på anden vis. Dette kan være tilfældet, hvis der er forhold på marken – fx væksthuse – som gør, at de ikke kan kontrolleres ved hjælp af satellitbilleder, eller at du søger støtte under landdistriktsprogrammet, og du her er udtaget til kontrol.
  • At du endnu ikke har slået din græsmark, så vær særlig opmærksom på gule græsmarker, som du ikke har fået slået eller afgræsset endnu.

Bemærk, at mange gule marker aldrig bliver røde, fordi det kun er marker, som med stor sikkerhed ikke opfyldte aktivitetskravet 25. september, som bliver røde. Hvis en mark fortsat er gul efter 15. oktober, har styrelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunnet afgøre, om aktivitetskravet er opfyldt eller ej, og der udbetales fuld støtte for marken. 

Læs mere HER

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø, Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!
Cookie- og privatlivspolitik på www.lhn.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på lhn.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på lhn.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere

Jeg accepterer