Støv tingbogen af og undgå ubehagelige overraskelser

Nu er tingbogen ikke den mest læste bog, men faktisk burde man en gang imellem få den opdateret.

Hvad står der egentlig i den og hvorfor er det vigtig for mig? Tingbogen er det sted, hvor der registreres oplysninger om ejerforhold, pantsætning, servitutter og byrder samt øvrige oplysninger på den enkelte faste ejendom.

Det vil altså sige at tingbogen indeholder oplysning om fx:

  • Hvem der har skøde på ejendommen
  • Hvornår det er tinglyst
  • Købesummen
  • Pantebreve, udlæg m.v., som er tinglyst på den pågældende ejendom
  • Vejadgang for naboejendomme
  • Stamoplysninger så som ejendommens areal, seneste ejendomsvurdering mm.

På fast ejendom er der faktisk ofte registreret servitutter eller byrder, der ikke længere er relevante. Det kan f.eks. være servitutter om aftægtsrettigheder, forkøbsret og jagtret m.fl.

Sådanne servitutter kan være generende, hvis ejendommen skal handles, da en ny ejer vil skulle respektere tingbogen. Hvis man på handelstidspunktet skal til at aflyse en servitut, kan det forsinke ejendomshandlen, da et skøde vil få anmærkning om en servitut, som køber ikke vil respektere.

Det kan derfor være en fordel i god tid at få gennemgået tingbogen på sin faste ejendom for at få konstateret, om der er servitutter eller byrder, der er ophørt.

Servitutter kan aflyses med tiltrædelse af den/de påtaleberettigede eller aflyses efter Tinglysningsloven § 20, hvis man kan dokumentere, at servitutterne har mistet deres betydning eller at de sandsynligvis er ophørt.

Hvis du ønsker en gennemgang af servitutterne og byrderne på din faste ejendom, er du velkommen til at kontakte os.


E-mail:

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!