Tilskud til minivådområde

Publiceret 15. april 2021

Overvejer du at ansøge om tilskud til etablering af et minivådområde - så har du igen chancen. Ansøgningsrunde med 100 procent i tilskud til standardomkostninger er åben fra den 16. april 2021.

Du kan som privat ansøger med et CVR-nr. eller CPR-nr. søge om tilsagn om tilskud til et minivådområdeprojekt, men du skal være ejer eller forpagter af et areal, der er udpeget som egnet eller til etablering af minivådområder.

Der er standardomkostninger på minivådområdeprojekter og der gives 100 procent i tilskud til etablering af et minivådområde. Tilskuddet er finansieret af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL

Et minivådområdeprojekt kan også være med flere lodsejere, som har oprettet en forening med et CVR-nr., der står for at udføre projektet.

Hvad kan du få tilskud til

Der gives 100 procent i tilskud til etablering af et minivådområde på standardomkostningerne.

Obligatoriske dele dækker over alt anlægsarbejde, etablering af arbejdsplads, brønds- og ledningsarbejder, jordarbejder (inkl. etablering af lermembran, hvis anlægsarealet består af potentielt egnet areal), der sikrer, at kravene i bilag 3 er overholdt.

Det maksimale beløb du kan få udbetalt svarer til størrelsen af dit åbne minivådområde beregnet som 1 procent af drænoplandets størrelse. Du kan således godt i IMK have tegnet og anlagt et minivådområde, der er mellem 1 og 1,5 procent af drænoplandet, men standardomkostningen er udregnet ud fra størrelsen, der svarer til 1 procent af drænoplandet.

Der gives også tilskud til areal- og vedligeholdelseskompensation – læs mere HER

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!