Udegående dyr

Dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal:

  • Have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt
  • Være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes hele vinteren
  • Have adgang til frisk drikkevand
  • Have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr
  • Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje
  • Skal være egnet til at gå ude
  • Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan helt undtagelsesvis fraviges under visse naturforhold.

Hvornår er det vinter?

Ved vinterperioden menes månederne december, januar og februar. Der kan også være perioder med vinterlignende vejr tidligere på efteråret og i forårsmånederne.

For heste, malkekvæg og afkom af malkekvæg gælder også nogle mere specifikke regler for dyr, der går ude hele døgnet.

Heste

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, skal, jf. Lov om hold af heste, have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle heste samtidig kan hvile på et tørt strøet leje.

Krav til læskur eller bygning til udegående heste:

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2.

For hesteracerne islandsheste og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet om adgang til læskur eller bygning under visse forudsætninger fraviges, jf. bekendtgørelsen om udegående heste.

Kvæg

Kvæg skal opfylde ovennævnte generelle krav. Vintervejr forekommer typisk i månederne december, januar og februar, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov. Under gunstige vejrforhold kan det accepteres, at dyrene opholder sig ude uden adgang til læskur eller bygning, eller særligt beskyttende naturlige forhold, forudsat at dyrene omgående flyttes, når vejret bliver dårligere (fx i perioder med regn og blæst).

Der skal være græsdækkede arealer, som ikke er trådt op. Der skal holdes passende tørt omkring foderpladser og drikkesteder.

Alle dyr skal have mulighed for at æde uanset plads i rangorden. Det skal sikres, at alle dyr har tilstrækkelig mulighed for at dække deres behov for at drikke. Udegående kreaturer, hvis eneste mulighed for at få vand er at spise sne, er ikke behandlet forsvarligt i overensstemmelse med deres behov.

Dyr, der går ude hele døgnet i vintervejr, skal være tilvænnet til at gå ude, være rene, især på bug og lår, med godt hårlag uden bare pletter, i god sundhedstilstand og i passende huld – middel eller over middel. Alle dyr i flokken skal være i god stand og med naturlig kropsholdning. Dette gælder, uanset om dyrene har adgang til læskur eller ej.

Læskur kan undværes, forudsat at der er tale om arealer med kuperet terræn og tæt bevoksning samt jordbundsforhold, der giver dyrene mulighed for at hvile på et passende tørt leje. Forholdene skal yde en høj grad af beskyttelse mod vejr og vind.

Kilde: FlexNyt uge 48

Få vores nyheder direkte i din indbakke!