Ugifte samlevende og testamente

Value cannot be null. Parameter name: mediaItem

Ugifte samlevende skal være opmærksomme på, at de ikke arver hinanden, uanset hvor længe man har boet sammen. Dette gælder også, selv om man har fælles børn.

Som ugifte samlevende kan man kun komme til at arve hinanden, hvis man opretter et testamente, hvor man begunstiger hinanden.  Det er en udbredt misforståelse, at man som samlevende arver hinanden, hvis man har boet sammen i 2 år. Det er ikke tilfældet. Det kræver altid et testamente.

Hvis man ikke har oprettet et testamente, vil arven gå til ens arvinger efter arveloven. Har man børn, vil de arve det hele. Har man ikke børn, vil arven gå til ens forældre, søskende, bedsteforældre eller fjernere slægtninge i henhold til arvelovens regler.

Ved at oprette et testamente, kan man selv være med til at bestemme, hvordan arven skal fordeles

Efterlader man sig ikke børn, kan man bestemme over hele arven, og dermed eksempelvis testere hele sin formue til sin samlever. 

Efterlader man sig børn, kan man ikke testere over hele formuen. Dette skyldes, at børnene er tvangsarvinger, hvilket betyder, at man ikke kan fratage dem deres arveret.  Børnene skal som minimum dele 1/4 af arven, og den resterende 3/4 kan testeres til sin samlever. 

Som ugifte samlevende har man mulighed for at lave et udvidet samlevertestamente, hvis man opfylder visse betingelser: De samlevende skal bl.a. have fælles bopæl på tidspunktet for den førstes død, og have haft det i minimum 2 år eller have eller have haft fælles børn eller fælles barn i vente. Man skal også opfylde betingelserne for at kunne gifte sig med hinanden, og man må ikke have oprettet et samlevertestamente til fordel for en anden.

Ved et udvidet samlevertestamente kan de samlevende begunstige hinanden med op til 7/8 af arven.

Opret et testamente

Ved at oprette et testamente til fordel for hinanden som beskrevet ovenfor, kan man som samlevende sikre hinanden økonomisk. Denne sikring kan for eksempel være med til, at den efterlevende samlever har mulighed for at blive i huset, idet der ikke skal udredes så stor en del af arven til børnene.

Det anbefales, at man søger rådgivning, hvis man som samlevende ønsker at sikre hinanden i tilfælde af dødsfald. Dermed kan man få udarbejdet den løsning, der passer bedst i det konkrete tilfælde.


E-mail:

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!