Undgår at ansætte udenlandsk arbejdskraft ulovligt

Publiceret 25. februar 2021

Det er dit ansvar at sikre dig, at du ikke beskæftiger udlændinge ulovligt. Det gælder både lønnet og frivilligt/ulønnet arbejde. Som arbejdsgiver kan du blive straffet med bøde eller fængsel. Bøden kan være 50.000 kr. pr. påbegyndt måned pr. person, du har beskæftiget ulovligt. Bøden kan dog være større, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Hvordan ser en arbejdstilladelse ud?

Når en udlænding har opholdstilladelse i Danmark, har udlændingen et opholdskort som bevis. Et opholdskort er et plastikkort på størrelse med et dankort.

Det vil stå på opholdskortet, om udlændingen har ret til at arbejde. Det vil også stå, om udlændingen kun har ret til at arbejde i et begrænset omfang.

Hvad er ikke bevis for arbejdstilladelse?

Følgende er eksempler på dokumenter, som ikke er bevis for en gyldig opholds- og arbejdstilladelse:

  • eSkattekort
  • Sundhedskort (sygesikringsbevis)
  • Opholdskort udstedt i andre lande (for eksempel Sverige)

Ofte sete misforståelser

Arbejdstager har opholdstilladelse til et andet EU-land. Det giver dog ikke ret til at arbejde i Danmark

Arbejdstager har et opholdskort Z. Arbejdsgiver beskæftiger personen i mere end 20 timer om ugen

Arbejdstager har et opholdskort R. Arbejdsgiver beskæftiger personen efter, at arbejdstilladelsen er udløbet. Og arbejdstager har ikke ansøgt om forlængelse af sin tilladelse

Arbejdstager har et opholdskort J, men er beskæftiget et andet sted, end arbejdstilladelsen giver tilladelse til

Arbejdstager er flyttet til udlandet, men har fortsat sin ansættelse uden at have søgt om ny tilladelse som pendler (pendlere skal have opholdskort P). Det gælder dog ikke personer med opholdstilladelse som blandt andet forsker eller personer på fasttrack-ordningen

Arbejdstager er ikke identisk med personen på opholdskortet

Kilde: Pjece fra Siri

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI):

Vi anbefaler, at du altid ser det originale opholdskort.

Vi anbefaler også, at du tager en farvekopi af de dokumenter, som du har ansat personen på baggrund af. Det vil sige kopi af pas for alle. Hvis personen er statsborger i et land uden for EU, EØS og Schweiz, så tag også kopi af begge sider af opholdskortet. På den måde kan du som arbejdsgiver i en kontrolsituation bedre dokumentere, at du har gjort dit for at overholde reglerne.

Notér, hvornår arbejdstilladelsen udløber, og følg op på, at personen søger forlængelse af tilladelsen, når datoen for udløb nærmer sig.

Vær sikker på, at den person, du ansætter, også er den, der møder op og udfører arbejdet.

Læs mere HER

Læs Pjece HER

Rikke Nim Festersen

Rikke Nim Festersen
Afdelingschef Sekretariat & Projektrådgivning

Dir. tlf.: 73642902
Mob.: 24424490
E-mail: rnf@lhn.dk

Lise Søndergaard

Lise Søndergaard
Bogholder Lønserviceassistent

Dir. tlf.: 73642928
E-mail: ls@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!