Vandkonference

Deltag i en konference om grundvand, afvanding og betingelser for landbruget.

Publiceret 3. juni 2024

Højt grundvand i boligområder og manglende tilladelser til markvanding er eksempler på, hvordan store regnmængder og perioder med tørke udfordrer et stigende andel af borgerne.

Hvordan hænger CO2-udledning sammen med markvanding, gødskning og vådlægningsprojekter? Og kan vi sammen finde løsninger, der tilgodeser parcelhusejeren i landsbyen, landmanden og de kommunale ambitioner i den grønne omstilling?

Deltag og bidrag til en intensiv konference med bred deltagelse af politikere og fageksperter.

Program
Hvordan blev vand en del af den politiske dagsorden, og hvad er vigtigst?

Jørgen Popp Petersen, borgmester Tønder Kommune og
Erik Uldall Hansen, udvalgsformand Aabenraa Kommune.

Hvordan får afvanding og grundvand plads i klimadebatten, hvis ikke alt skal handle om CO2?
Folketingspolitikerne Hans Christian Schmidt (V) og Anni Matthiesen (V).

Gødskning på marker: Hvilke konsekvenser er der for klima, afgrøder og økonomi ved manglende vand?
Søren Kolind Hvid, SEGES Innovation

Juridiske erfaringer fra marken, konsekvenser og konflikter i forbindelse med mangelfuld afvanding af planteavlsarealer.
Kent Morel, grundforbedringskonsulent.

Praktisk information
Ved ankomst serverer vi kaffe og brød.

Når konferencen er færdig, slutter vi af med fælles frokost.

Tilmelding senest 12. juni 2024.

Tilmeld dig her

Download invitationen til dagen som pdf

Få vores nyheder direkte i din indbakke!