Vildt- og bivenlige tiltag ikke behøver at blive slået årligt

Publiceret 1. marts 2021

Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå i flere år og samtidig opfylde betingelserne for grundbetaling og grøn støtte.

Har du udlagt dele af et omdriftsareal som vildt- og bivenlige tiltag, er der ikke krav om, at plantedækket skal slås af på disse områder hvert år. Du kan derfor lade plantevæksten stå, så det kan være fødegrundlag hen over vinteren.

Har du et flerårigt tiltag, skal du dog begrænse opvækst af træer og buske, så der pr. ha ikke er mere end 100 spredte træer og buske over 1 meter i højden.

På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der fra 2019 et 2-årigt aktivitetskrav. Det betyder, at du i det første år og mindst hvert andet år, skal udføre en ny jordbehandling. Det er muligt at udså en ny blomsterblanding, hvis du fortsat ønsker at have blomsterbrak eller bestøverbrak på arealet.  Har du haft blomsterbrak eller bestøverbrak siden 2019 skal du lave mekanisk jordbehandling inden d. 30. april 2021 for at overholde aktivivtetskravet.

På arealer, hvor du har etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2020, kan du lade plantedækket stå hele 2021.

Variation i landskabet er vigtigt

Det vilde dyreliv, lige fra insekter til rådyr, trives bedst i et varieret landskab, og hvor der er føde tilgængelig hele året. Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, fx i markkanter og på pletter i marken. Det kan fx være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber.

Læs mere HER

Kristian Petersen

Kristian Petersen
Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642920
Mob.: 23372437
E-mail: krp@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!