Foreningen LHN er en meget aktiv landboforening med en dynamisk bestyrelse og med et stærkt og engageret bagland. Det gør, at vi ikke er bange for at tage politisk stilling og heller ikke bange for at melde det ud og vise handling bag ordene. Vi kæmper hele tiden for at skabe bedre vilkår for LHN's medlemmer.

Foreningen

LHN (Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig) har en engageret medlemsskare bag sig. LHN blev dannet for 100 år siden af en række fremsynede landmænd fra det tyske mindretal. Dette kulturelle ophæng har givetvis givet sig udslag i mindst to særkender i såvel foreningen som i forretningen og rådgivningen LHN: Mådehold & besindighed samt modet og viljen til at sige fra og tage stilling såvel politisk som forretningsmæssigt. Også i situationer hvor vores stillingtagen og handlinger måske går imod strømmen.

LHN har en historisk tradition for at sætte hælene i, når den førte landbrugspolitik er urimelig, eller praktisk umulig at håndtere og det har bl.a. ført til flere vundne retssager til gavn for landmændene.Vi kæmper hele tiden for at skabe bedre vilkår for LHN's medlemmer.

LHN er i dag en forening for alle landmænd. Det viser den medlemsskare, vi har i dag, også. LHN er en landboforening på lige fod med de øvrige landbrugsforeninger i Landbrug & Fødevarer. Som forening kæmper vi hele tiden for at skabe bedre rammevilkår for alle, der driver landbrug i Danmark. Vilkår som giver sig direkte udslag i forretningen LHN, hvor vores rådgivning hele tiden søger at dække paletten af det, du har brug for, når du driver landbrug i Danmark. 

Vi er så bare også landboforeningen med den tætte kontakt til landbrugsorganisationerne i Slesvig-Holsten, hvilket vi politisk og forretningsmæssigt trækker en masse fordele ud af.

Hos LHN er vi ikke i tvivl om fordelen og synergieffekten ved at have en forening bag forretningen og bag rådgivningen. Dermed kan bestyrelsen understøtte og formidle budskabet om LHN som forretning. Ligesom forretningen LHN har succes med at få fat i nye medlemmer, som vælger at tegne medlemskab, fordi de føler, at LHN har en meget stærk og kompetent rådgivning, med rigtig mange forskellige kompetencer i hele huset.

Som landboforening er vi også via vores medlemskab i Landbrug & Fødevarer med til at påvirke den politiske dagsorden og gøre det attraktivt for folkevalgte at deltage i vores foreningsarbejde. Ligesom vi som ovenfor skrevet er et naturligt bindeled til både politiske og landbrugsrelaterede organisationer syd for grænsen, hvilket også skaber mange gode forretninger for vore kunder.

LHN´s foreningsmæssige strategi indeholder en udvikling og tilpasning af LHN som selvstændig forening og rådgivningsvirksomhed. Med strategien har LHN fokus rettet mod politisk medlemsvaretagelse, en dynamisk og tidssvarende folkevalgt struktur og en fastholdelse af den kulturelle identitet i det tyske mindretal.

 

Vi kæmper for bedre vilkår for vores medlemmer

Tag medansvar for dansk landbrug

Bliv medlem hos LHN - også fordi:

  • du så ikke kører på frihjul        
  • du kender LHN's linje og gerne bakker op om den
  • du sammen med dine kolleger taler med fælles stemme overfor de 4 sønderjyske kommuner
  • du får kontante medlemsfordele: Se tilbuddene i folderen ”LHN Procenter” og på www.lf.dk under "For medlemmer" og "Tilbud til landmænd"
  • du som medlem også er en del af eller støtter, aktuelt, nedennævnte samarbejder:

Det Sønderjyske Fællesdyrskue, Sønderjyske Vandløb, Landboungdom og 4H 

Få vores nyheder direkte i din indbakke!