Sikkerhed i landbruget - pas på livet og WORK SAFE!

Statistikkerne taler deres tydelige sprog om alvorlige ulykker og ikke mindst dødsfald, der relaterer sig til landbruget. Det skal der fokus på - nu!

I LHN's bestyrelse har vi besluttet os for at vi i forstærket grad vil tale ”Sikkerhed i landbruget”. Sikkerhed i landbruget er for de fleste ikke et specielt populært eller interessant tema, det skal vi have ændret – temaet skal opprioriteres. Vi kender alle kolleger, som er kommet alvorligt til skade eller er blevet dræbt som følge af arbejdsulykker på bedriften.

Vi tror på, at det er bevidstheden omkring sikkerhed, som vi må have skærpet. Selvfølgelig skal afskærmninger, sikkerhedsudstyr etc. være i orden, men alt for mange ulykker sker på grundlag af ubetænksomhed eller en for høj risikotærskel.

Vi er alle vokset op med det lille gule advarselsmærkat i førerhuset på traktoren: ”Hvis traktoren vælter hold da fast i rattet. Spring ikke af”. Denne sætning sidder printet fast i bevidstheden, fordi mærkatet er til stede altid.

   

LHN's bidrag til at højne opmærksomheden er bl.a. et nyt mærkat, som landmanden kan placere på "OBS-punkter" på bedriften. Det er en kendsgerning, at der er megen udenlandsk arbejdskraft i landbruget, derfor er det yderst vigtigt, at kampagnen appellerer til alle, der færdes på et landbrug.  

 

Afhent de gratis sikkerhedsmærkater til din bedrift i receptionen hos LHN.

Motivationen til at gøre noget ved de stigende ulykkesstatistikker bør være let at finde. Ingen landmand ønsker at opleve ulykker på sin bedrift og landbruget som erhverv kan kun have interesse i at undgå det negative billede af landbruget som arbejdsplads, som statistikken projekterer ud i samfundet, siger Jørgen Popp Petersen.

LHN's bestyrelse siger derfor: Lad os få fokus på og drøfte, hvordan vi knækker den alt for hastigt stigende kurve for ulykker i landbruget og hvordan vi får styrket fokus på sikkerheden i en travl hverdag.

Typiske ulykker

  • Ramt af eller klemt mellem eller under maskine
  • Kvælnings- eller drukneulykker i siloer, brønde, gylletanke eller lign.
  • Ramt af eller klemt mellem eller under genstand som falder ned eller vælter
  • Fald fra højder som stiger eller tag
  • Snubleulykker i glatte staldgange
  • Ulykker med dyr

 Kilde: Arbejdstilsynet

- Vi kender alle kolleger, som er kommet alvorligt til skade eller er blevet dræbt pga. en arbejdsulykke på bedriften.
Få vores nyheder direkte i din indbakke!