Kontingent

Bedriftsmedlemmers kontingent til LHN samt Landbrug & Fødevarer er baseret på et grundkontingent samt den landbrugsmæssige produktion. Den produktionsafhængige betaling baseres på
1. Det landbrugsmæssige areal; de hektarer hvortil der er søgt grundbetaling
2. Den animalske produktion; betaling pr. 100 KgN indberettet i gødningsregnskab

Kontingentet for bortforpagtere er baseret på et grundkontingent samt det landbrugsmæssige areal, hvortil der er søgt grundbetaling. Her skal betales et pr. ha, som svarer til 2/3 af prisen pr. ha. ved et bedriftsmedlemskab.

Ved de øvrige medlemskategorier er kontingentet baseret på faste satser.

Medlemskab bedrift

Landbrug & Fødevarer

LHN

I alt

 Grundkontingent 

1.050 kr.

1.150 kr.

2.200 kr.

 Pr. hektar

14 kr.

12 kr.

26 kr.

 Pr. 100 KgN 

11 kr.

10 kr.

21 kr.

 Loft 

7.875 kr.

3.625 kr.

11.500 kr.

 

 

 

 

Øvrige medlemskategorier - aktive

 

 

 

 Medejer/driftsleder 

1.350 kr.

100 kr.

1.450 kr.

 Samlever 

725 kr.

75 kr.

800 kr.

 

 

 

 

Øvrige medlemskategorier - interesse

 

 

 

 Medarbejder 

400 kr.

100 kr. (LU-medlemmer)

   

 Interesse med avis

1.275 kr.

 

 

 Andre erhverv 

1.350 kr.

 

 

Få vores nyheder direkte i din indbakke!