Køb, salg og forpagtning

Kontakt LHN for at få et opslag på "Køb, salg og forpagtning""
Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Landbrugsejendom v. Rens – udbydes til salg ved indgivelse af tilbud

Publiceret 19. april 2023

Landbrugsejendom v. Rens – udbydes til salg ved indgivelse af tilbud

Ejendommen har ca. 26 ha – forventet overtagelse d. 1.12.2023

Materiale kan fås v. henvendelse til Kirsten Lorenz – tlf. 73642934 / el- e-mail klo@lhn.dk

Skriftligt tilbud indgives senest d. 1.6.2023 kl. 12.00

J.nr. 2023-009

 

 

Frijordsareal Gl. Frederiksbog, Højer

Publiceret 23. januar 2023

Benævnt matr.nr. 30 Gl. Frederikskog, Højer – matrikulært areal 1,8026 ha.

Arealet er i forpagtning – 1 år af gangen – henligger i græs.

Overtagelse efter nærmere aftale.

Nærmere informationer ved Ejendomsrådgiver Inger Aagaard, ik@lhn.dk, tlf. 73 64 29 26

J.nr. 2023-020

Frijordsareal Gl. Frederikskog

Publiceret 22. september 2022

Frijordsareal til salg matr. nr. 63, Gammel Frederikskog, Højer, matrikulært areal 3,2332 ha

EU-arealet udgør ca. 3,09 ha og ligger i græs

Nærmere informationer ved Ejendomsrådgiver Inger Aagaard, ik@lhn.dk, tlf. 73 64 29 26

j.nr. 2020-141

Forpagter.dk er en digital platform til dig, der er interesseret i at forpagte eller bortforpagte i Danmark. Forpagter.dk er udbudt af LandbrugsMedierne.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!