Køb, salg og forpagtning

Kontakt LHN for at få et opslag på "Køb, salg og forpagtning""
Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Til salg: Landbrugsejendom på Als 37,4 ha

Publiceret 14. marts 2024

På Als udbydes landbrugsejendom på 37,4 ha til salg.

Drives i år 2024 af forpagter – ca. 32,5 ha EU-areal. Overtagelse efter høsten 2024.

Ejendommen ligger ugeneret, med stort ældre herskabeligt stuehus, som trænger til renovering, og ældre driftsbygninger, som står ubrugte.

Udbudsmateriale fås ved henvendelse til LHN Ejendom & Jura, Tinglev, tlf. 7364 2926 eller mail: ik@lhn.dk.

Skriftligt tilbud sendes til: LHN Ejendom & Jura, Industriparken 1, 6360 Tinglev i lukket kuvert, mrk. ”Tilbud Lysholm - må ikke åbnes af intern post”

Tilbuddet skal være os i hænde senest den 7. maj 2024 - kl. 12:00.

Åbning af tilbud sker alene sammen med sælger/familien.

Sælger forbeholder sig retten til frit at kunne vælge imellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

 

Frijordsareal Gl. Frederiksbog, Højer

Opdateret 12. februar 2024

Benævnt matr.nr. 30 Gl. Frederikskog, Højer – matrikulært areal 1,8026 ha.

Arealet er i forpagtning – 1 år af gangen – henligger i græs.

Overtagelse efter nærmere aftale.

Nærmere informationer ved Ejendomsrådgiver Inger Aagaard, ik@lhn.dk, tlf. 73 64 29 26

J.nr. 2023-020

 

Forpagter.dk er en digital platform til dig, der er interesseret i at forpagte eller bortforpagte i Danmark. Forpagter.dk er udbudt af LandbrugsMedierne.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!