Køb, salg og forpagtning

Kontakt LHN for at få et opslag på "Køb og salg"
Henriette Andersen

Henriette Andersen
Assistent - Sekretariat & Projektrådgivning, Informationsmedarbejder

Dir. tlf.: 73642930
Mob.: 24795371
E-mail: ha@lhn.dk

For en kunde søger vi pagtjord på vestsiden af motorvejen – nær ved grænsen

Alt er velkommen. Pris og varighed af kontrakten drøftes nærmere parterne imellem.

Yderligere oplysninger kan ske til ejendomsrådgiver Inger Aagaard tlf. 73642926 / e-mail ik@lhn.dk

J.nr. 2017-151 

Interessent søger imellem 100 – 150 ha landbrugsjord til en 5-årig forpagtning

Gerne i grænseområdet – herunder Pebersmark, Bylderup, Ravsted og mod Løgumkloster.

Kontakt venligst: Inger Aagaard, Ejendom og Jura, tlf. 73 64 29 26

j.nr. 2017-079

Tysk kunde søger jord til forpagtning nær den dansk/tyske grænse

Tysk landmand søger jord til forpagtning i grænselandet. Jorden skal drives med majs, helsæd og græs.

Alt er velkommen.

Henvendelse til Planteavlsrådgiver Kristian Petersen tlf: 28352128

Køb af en mindre hobby ejendom på cirka på 3-5 ha

For interessant – søges til KØB en  mindre hobby ejendom på cirka på 3-5 ha. Ingen krav til bygningerne – må gerne være dårlige og håndværkertilbud. Beliggende på landet, ved Padborg / Kruså / Kelstrup Skov - østlige del.

Henvendelse hvis du har noget der skal sælges - til Inger Aagaard – tlf. 73 64 29 26

Ungdyr stald udlejes til ca. 260 dyr

215 sengebåse + dybstrøelse. Gylle kan aftages. Der vil være mulighed for at leje foderhal.

Kaj Lavrsen, Sofiedalvej 27, Sofiedal, 6360 Tinglev

Mobil: 21 40 80 49

Sø sælges

Sø (markeret med gul) benævnt matr.nr. 439 Uge på 12,1804 ha ønskes solgt. Jorden udgør en del af en landbrugsejendom.

Henvendelse kan ske til Inger Aagaard, Ejendom og Jura – tlf. 73 64 29 26

Udstykket landbrugsjord til salg – nord for Nordborg

Bygningsløs landbrugsejendom på 18,66 ha med ca. 15,5 stk. betalingsrettigheder til salg.

Ved interesse – bedes henvendelse ske til: LHN Ejendom og Jura, Tinglev, tlf. 73 64 29 26 / eller mail: ik@lhn.dk

j.nr. 2019-038

Lille landbrugsejendom + frijord nær Løgumkloster udbydes til salg/udbud

Ejendommen er på ca. 9,8 ha + frijord på ca. 3,44 ha. Medfølger ca. 11,68 stk. betalingsrettigheder. Jorden er bortforpagtet i år 2020 og sælges samlet. Alternativ mulighed er at købe bygningsdelen særskilt uden jord.

Forslag til overtagelse den 1.oktober 2020.

Besigtigelse efter forudgående aftale med ejeren. Udbudsmateriale fås ved henvendelse 􀆟 l LHN Ejendom og Jura, Tinglev, tlf. 73 64 29 26 eller mail: ik@lhn.dk

Skriftligt tilbud sendes til: LHN Ejendom og Jura, Industriparken 1, 6360 Tinglev i lukket kuvert, mrk. ”Tilbud Bjerndrup”.

Tilbuddet skal være os i hænde senest den 19. marts 2020 kl. 12.00. Åbning af tilbud sker alene sammen med sælger. Sælger forbeholder sig retten til frit at kunne vælge imellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Til forpagtning

Til forpagtning: 3,29 ha Galgebakkevej, 6240 Løgumkloster, ligger i græs, kan afgræsses eller lægges om.

Til forpagtning: 3,5 ha eng til fjernbrak eller afgræsning, kan bruges i 3 år før omlægning.

Der er ha støtte på det hele og jeg har 0,45 ha, yderligere som må anvendes andre steder.

Sælges: Limousine køer, samt 1 tyr, 20 big-baller halm af god kvalitet og20 mini-big hø, første slet.

Asger Oksen – kontakt til tlf. 40132040

Forpagter.dk er en digital platform til dig, der er interesseret i at forpagte eller bortforpagte i Danmark. Forpagter.dk er udbudt af LandbrugsMedierne.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!