Køb, salg og forpagtning

Kontakt LHN for at få et opslag på "Køb, salg og forpagtning""
Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Frijordsareal Rudbølkog

Publiceret 22. september 2022

Frijordsareal til salg – matr.nr. 96 Rudbølkog, Højer – matrikulært areal 2,8124 ha

EU-arealet udgør ca. 2,79 ha

Arealet ligger i græs og kan og må pløjes

Nærmere informationer ved Ejendomsrådgiver Inger Aagaard, ik@lhn.dk, tlf. 73 64 29 26 

j.nr. 2021-108

Frijordsareal Gammel Frederikskog

Publiceret 22. september 2022

Frijordsareal til salg matr. nr. 63, Gammel Frederikskog, Højer, matrikulært areal 3,2332 ha

EU-arealet udgør ca. 3,09 ha og ligger i græs

Nærmere informationer ved Ejendomsrådgiver Inger Aagaard, ik@lhn.dk, tlf. 73 64 29 26

j.nr. 2020-141

Følgende arealer ved Abild – udbydes til salg

Forpagter.dk er en digital platform til dig, der er interesseret i at forpagte eller bortforpagte i Danmark. Forpagter.dk er udbudt af LandbrugsMedierne.

Publiceret 22. september 2022

Matr.nr. 860 Abild, Abild – matrikulært areal 1,4157 ha. EU-areal 1,35 ha. Vedvarende græsareal - del af en ejendom – landmåler skal medinddrages.

Matr.nr. 799 Abild, Abild – matrikulært areal 1,3820 ha. Agerjord – Vårbyg - er en særskilt landbrug uden beboelse.

Matr.nr. 438 Abild, Abild – matrikulært areal 2,1891 ha. Agerjord – Vårbyg - særskilt ejendom, ingen landbrugspligt. Matr.nr. 799 og 438 udgør EU-arealet 3,43 ha.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!