Køb, salg og forpagtning

Kontakt LHN for at få et opslag på "Køb, salg og forpagtning""
Henriette Andersen

Henriette Andersen
Assistent - Sekretariat & Projektrådgivning, Informationsmedarbejder

Dir. tlf.: 73642930
Mob.: 24795371
E-mail: ha@lhn.dk

Køb af en mindre hobby ejendom på cirka på 3-5 hektar

Søges til KØB: En mindre hobby ejendom på cirka på 3-5 ha. Ingen krav til bygningerne – må gerne være dårlige og håndværkertilbud. Beliggende på landet, ved Padborg / Kruså / Kelstrup Skov - østlige del.

Henvendelse til Inger Aagaard – tlf. 73 64 29 26

Brakmark bortforpagtes

Publiceret 7. januar 2021

7,86 ha brakmark bortforpagtes. Har i de sidste 3 år været anvendt opfyldelse af til 5% MFO-kravet med afgrødekode 308 (MFO Brak sommerslåning), inkl. betalingsrettigheder med værdi på 15.932 kr. inkl. grøn støtte. Arealet ligger i en selvstændig markblok

Kontakt Peter Hansen, Ørstedvej 28, 6560 Sommersted, tlf. 26193255, mail: stbars@hotmail.com

 

Forpagtning af 826,38 hektar

Publiceret 18. januar 2021

Forpagtningen af 826,38 hektar landbrugsjord på Løjt Land i udbud. Der kan gives tilbud på 826,38 hektar landbrugsjord, som ejes af flere udbydere/bortforpagtere fra området.

Overtagelse er efter høst 2021.

Arealerne skal dyrkes økologisk og følge landbrugsloven. Derudover kan der gives bud på stuehus, silolade, værksted og maskinlade.

Udbudsmateriale med kort fås ved henvendelse til LHN Ejendom & Jura, Tinglev, tlf. 7364 2926 eller mail: ik@lhn.dk.

Materialet koster et gebyr på 500,-kr., som indbetales til LHN. Besigtigelse alene er efter forudgående aftale med ejeren. Der skal efterfølgende laves særskilt forpagtningskontrakt med hver enkelte bortforpagter.

Ubetinget tilbud afleveres pr. post i lukket kuvert mærket »TILBUD LØJTLAND« – må ikke åbnes af intern post til: LHN Ejendom & Jura, Industriparken 1, 6360 Tinglev, att. Inger Aagaard

Tilbud skal være LHN Ejendom & Jura i hænde senest d. 09.04-2021 kl. 12.00

Åbning af tilbud sker alene med en af bortforpagterne. Tilbudsgiver har ikke mulighed for at være til stede.

Bortforpagter kan frit vælge mellem de indkomne bud, ligesom bortforpagter har ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Bortforpagtes

56,16 ha 3. års økologisk og 8,43 ha ikke økologisk

Sælges: 20 minibig eng hø fra 2020 kr. 300 pr stk.

Sælges: 10 minibig vinterbyg halm kr. 350 pr stk.

Køber gerne 1 betalingsrettighed med støtte

Asger Oksen, tlf.: 40132040

Forpagter.dk er en digital platform til dig, der er interesseret i at forpagte eller bortforpagte i Danmark. Forpagter.dk er udbudt af LandbrugsMedierne.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!