LHN's ledelse

Bestyrelsen er øverste myndighed for LHN. Bestyrelsen varetager LHN’s politiske interesser som forening. Derudover varetager bestyrelsen i samarbejde med LHN’s direktør LHN’s interesser som rådgivningsvirksomhed og beslutter efter indstilling fra direktøren retningslinjer for virksomhedens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

LHN’s øverste ledelse varetages af direktøren inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

Direktøren har for at sikre en effektiv ledelse på alle områder etableret en chefgruppe bestående af LHN’s 3 afdelingschefer samt direktøren.

Tage Hansen

Tage Hansen
Direktør / CEO

Dir. tlf.: 73643033
Mob.: 40256332
E-mail: tah@lhn.dk

Poul Erik	Hedegaard

Poul Erik Hedegaard
Cand.agro. Afdelingschef - Kunder & Forretningsudvikling, Drifts- og Skatterådgiver

Dir. tlf.: 73642904
Mob.: 20347334
E-mail: peh@lhn.dk

Rikke Nim Festersen

Rikke Nim Festersen
Afdelingschef Sekretariat & Projektrådgivning, HR & Kommunikation

Dir. tlf.: 73642902
Mob.: 24424490
E-mail: rnf@lhn.dk

Hans Henrik Post

Hans Henrik Post
Afdelingschef Planteavl, Økologi & Miljø, Planteavlsrådgiver

Dir. tlf.: 73642931
Mob.: 23847376
E-mail: hhp@lhn.dk

LHN's vision

Med udgangspunkt i et unikt historisk ståsted og gennem netværk, viden og en offensiv tilgang  udvikler vi kerneforretningen såvel som forretningsmulighederne på forkant. En udvikling med afsæt i: 

  • Kontrolleret vækst

  • Videreudvikling af LHN’s medarbejdere

  • Stærk intern og ekstern kommunikation

  • At drive en god forretning

  • At understøtte en dynamisk forening, der gør en forskel

Fuld fokus på kunderne, forretningen og forretningsudviklingen
Få vores nyheder direkte i din indbakke!