Målrettet deltidslandmanden

Læhegn og naturarealer

Hvad enten du overvejer at blive deltidslandmand, lige er blevet det eller måske har prøvet lykken i nogle år, så ønsker du sikkert mindre administration og en lettelse i din travle hverdag. I LHN’s miljøteam har vi en bred erfaring i løsning af miljøopga­ver for landbruget og alle landbrug har miljømæssige udfordringer, som kan løses på flere måder. 

Som deltidslandmand kan du få hjælp til eksempelvis miljøforhold, drikkevandsboringer, spildevand, landzonetilladel­ser og myndighedskontakt. Udover dette har vi stor erfaring med Vand- og Natura 2000 planer, randzoner og vejledning omkring vandløbsforhold. 

Har du Naturarealer, kan de afgræsses af landbrugsdyr, og vi kan hjælpe med de bureaukratiske regler i forbindelse med naturpleje.

Fokus på din bedrift

Vi ønsker at at sætte fokus på rådgivningstilbud, som er målrettet dig som deltidslandmand og kan derfor også tilbyde FlexRegnskab og FlexMark, som er tilpasset mindre bedrifter med behov for mere forenklede modeller i rådgivningen

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!