Rådgivning til alle typer landbrug LHN er løsningsorienteret og nytænkende - høj faglig kvalitet er en selvfølge.

Rådgivning som skaber vækst og værdi

Vi yder rådgivning for alle typer landbrug – fuldtid såvel som deltid og holder os hele tiden ajour med den nyeste viden. Du får den bedste rådgivning inden for din produktionsgren og det på højeste kvalitet. Vort slogan: ”Altid i bevægelse“ passer perfekt på vores måde at tænke vækst og værdi.

Vi vil gerne være din sparringspartner og har faglig kompetente medarbejder klar til at rådgive på økonomi, miljø, planteavl, økologi, kvæg, ejendom og jura. Så uanset om din bedrift er konventionel, økologisk, på deltid eller heltid, så se her hvordan vi kan skabe vækst og værdi.

Vi kæmper hele tiden for at skabe gode resultater for LHN's kunder

Sæt dig i ”helikopteren” og se din ejendom som helhed og når vi siger det, handler det om en række ting som fx:

Hvordan investerer du bedst muligt i forhold til din bedrift, din økonomi og din familie?

Hvordan sikrer du dine nærmeste bedst muligt?

Hvordan får du mest ud af dine arealer?

Hvordan er tilstanden af dine bygninger, og skal der gøres noget nu, snart eller senere?

Hvad med fremtiden - står du overfor bortforpagtning, salg af ejendom eller generationsskifte?

Hvilke muligheder har du for at få tilskud til små og store projekter?

LHN Driftsøkonomi & Strategi siger:
Økonomi

Hav styr på væksten - det handler om kontrolleret vækst, som foregår i et tempo, så besætning, bygninger, medarbejdere og ikke mindst økonomien kan følge med. En planlagt og velovervejet vækst foretaget med det rigtige overblik, så investeringen, man foretager, også ender som en gevinst for bedriften og på bundlinjen.  Kontrolleret vækst er ikke en begrænsning, men derimod en planlægning af den investering, man foretager sig.

LHN Miljø og Natur spørger:

Value cannot be null. Parameter name: mediaItem

Er dit landbrug robust i forhold til miljøet og har du styr på bedriftens miljømæssige forhold og de risici, der er forbundet med dette? En miljøvurdering kan hjælpe dig; få overblik over dine miljøforhold, få en vurdering over muligheder på ejendommen og få overblik over dine udviklingsmuligheder.

LHN Ejendom og Jura giver dig overblikket:
LHN ejendom og jura

LHN Ejendom og Jura hæver sig op i helikopteren for sammen med dig at få et udsyn over din bedrift for bl.a. at kigge på risikoafdækning i forhold til fremtiden, sikring af ægtefælle/samlever samt børn og bedriftens beredskabsplan, hvor der lægges en plan for, hvad der skal ske med landbruget, hvis landmanden uventet dør eller rammes af alvorlig sygdom.

LHN Planteavl og Økologi spørger:
Planteavl

Bruger du din gødning de rigtige steder? En kløvergræsmark betaler fx kun sjældent for tilført N. Er din markplan og gødningsplan optimeret? Kunne du flytte rundt på gødningen, og opnå bedre resultater? Har du styr på jordprøverne?  Få taget jordprøver mindst hvert 4. år. Kunne du tage alternative afgrøder ind og opnå højere DB og er din maskinpark for stor eller for lille?

LHN Skat og Erhverv siger:
Skat og erhverv

Skat er ikke bare skat – samspillet mellem skat og fx det sociale område er langt større, end mange antager. Det handler om at optimere sammenhængen mellem de to størrelser, fordi det har konsekvenser for størrelsen af statslige eller kommunale tilskud og den forsikringsmæssige eller pensionsmæssige udbetaling landmanden og landmandsfamilien kan få. Få et overblik over bedrift og familie i forhold til fx skattestrategi, pensionsstrategi og generationsskifte.

LHN Deltid siger:
LHN deltid

Også som deltidslandmand er det vigtigt at komme hele vejen rundt om din bedrift - dine dyr og marker, men også at se på familien, økonomien, bygningerne og evt. naturområder. Hvor kan du optimere som landmand på deltid og menneske på heltid?

Få vores nyheder direkte i din indbakke!