ESG i landbruget - hvad og hvordan

Bæredygtighed giver "licence to produce"

Bæredygtighed og herunder en reduktion af klimabelastningen er blevet og forbliver et produktionsvilkår i dansk landbrug. Hos såvel politikere, forbrugere som de finansielle institutioner. Derfor er det også vigtigt, at du forholder dig til det som landmand.

EU presser på i forhold til, at den finansielle sektor investerer sine midler i en produktion, der sikrer en bæredygtig udvikling. Derfor har EU vedtaget, at den finansielle sektor skal dokumentere sine kunders bæredygtighedsaftryk, de såkaldte ESG-mål med fokus på miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse.

ESG-begrebet er dermed også landet i landbruget, som noget vi skál forholde os til og jo bedre din bedrift klarer sig på de 3 områder, jo mere fremtidssikret er den.

Det er derfor meget aktuelt at 1. få begyndt et arbejde med din bedrifts status på og fremadrettede aktiviteter indenfor hele ESG-området og 2. at kende din bedrifts klimaaftryk og muligheder for reduktioner.                                             

Det sidste kan du gøre med klimaberegningsværktøj ESGreen Tool og det første via en ESG-ledelsesrapport.                 

Begge dele er udviklet af SEGES Innovation.

 

LHN hjælper dig videre

Hos LHN får du hjælp af vores klima- og bæredygtighedsrådgivere.        

Med ESG-ledelsesrapporten og med ESGreen Tool får vi dig i gang med ESG-afrapporteringen og med at beregne klimabelastningen for hele din landbrugsproduktion.

Kontakt vores klima- og bæredygtighedsrådgivere:

Thomas Krogh Rossen kan hjælpe dig med ESGreen Tool.

Thor Post Andersen kan hjælpe dig med ESG-ledelsesrapporten.

ESGreen Tool er landbrugets digitale klimaværktøj

ESGreen Tool er sponsoreret af Forenet Kredit og Nykredit og udviklet af SEGES INNOVATION.

Med værktøjet kan du beregne klimaaftrykket på din bedrift og understøtte dine fremtidige valg af klimatiltag.

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Planteavlsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk

Thor Post Andersen

Thor Post Andersen
Driftsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642917
Mob.: 24787390
E-mail: tpa@lhn.dk

Miljø, klima, sociale forhold samt god virksomhedsstyring og -ledelse er alle begreber landbruget skal have fokus på både nu og fremadrettet. Arbejdet med ESG er et godt udgangspunkt og kan kickstarte dit strategiarbejde.

Thomas Krogh Rossen & Thor Post Andersen

ESG i landbruget handler bl.a. om

ENVIRONMENT

Natur & biodiversitet

Klima, vand & luftkvalitet

Jordens frugtbarhed

Ressourceanvendelse

 

SOCIAL

Arbejdsmiljø & arbejdsforhold

Medarbejdertrivsel

Husdyrenes sundhed & velfærd

Lokal forankring & godt naboskab

 

GOVERNANCE

Virksomhedsledelse

Strategi

Økonomisk robusthed

Compliance (overholde gældende love og regler)

Få vores nyheder direkte i din indbakke!