Anmeldeordning

Anmeldeordning og ændringer til et husdyrbrug

Anmeldeordningen gør det muligt at anmelde ændringer til et husdyrbrug, som tidligere har krævet en miljøtilladelse eller godkendelse.  

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal opfyldes, for at ordningen kan anvendes. Betingelserne har til hensigt at sikre, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. 

Der findes følgende anmeldeordninger:

 • Halmlade, maskinhal, malkeanlæg/-stald eller korn-/foderlager 
 • Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageplads eller ensilagesilo
 • Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning 
 • Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd 
 • Skift mellem dyretyper 
 • Emissionsorienteret produktionstilpasning
 • Emissionsorienteret produktionstilpasning 
 • Miljøeffektive teknologier eller teknikker 
 • Naturafgræsning 
 • Naturafgræsning 
 • Omlægning af svinehold til økologisk produktion 
Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Kontakt os og få hjælp til din anmeldelse

Få vores nyheder direkte i din indbakke!