Miljøtjek

Miljøtjek

Et miljøtjek er for dig, der er selvstændig landmand og for dig, som overvejer at investere i en bestemt ejendom. Er du allerede i gang med din bedrift er det vigtigt, at du udnytter bedriften optimalt og et miljøtjek kan åbne dine øjne for nye muligheder. Spar dig selv for ubehagelige overraskelser, hvis du overvejer en udvidelse på din ejendom eller ved en ejendomshandel.

Selvstændig landmand med ejendom

Et miljøtjek giver dig et overblik over muligheder og begrænsninger på en ejendom, hvor vi undersøger om der er naboer og naturområder tæt på, som kan hindre en eventuel udvidelse af din produktion. Vi følger op på dine nuværende tilladelser til at producere i staldene og på eventuelle restriktioner i markdriften i forhold til eksempelvis § 3-områder og beskyttede diger.  En overtrædelse på dette område kan føre til påbud med lovliggørelse eller der kan eventuelt søges dispensation.

Vi miljø-nørder måske lidt, men miljøtjekket kan åbne nye muligheder for dig, som allerede er i gang. Du får et beslutningsgrundlag, som du kan arbejde videre med i din strategi for ejendommen, så du rent faktisk kan anvende din ejendom til det, du har tænkt dig.

Miljøtjek i forbindelse med ejendomshandel

Står du i en købssituation, giver miljøtjekket dig en sikkerhed for, at du kan bruge bedriften til det, du har tænkt dig og at de fremtidstanker, du har for ejendommen, kan realiseres

Det er vigtigt, at dine planer med ejendommen i forhold til evt. husdyrproduktion vurderes i relation til de gældende miljøregler. Eksempelvis at få vurderet en placering af nybyggeri og arealstørrelsen i forhold til det antal dyr du fremtidsplanlægger at have.

Dermed undgår du at købe en ejendom, hvor dine drømme og ideer ikke kan blive til virkelighed. Derfor er det en god ide at få lavet et miljøtjek, inden der skrives under på slutsedlen. Det er din sikkerhed for, at du kan anvende din ejendom til det, du har tænkt dig.

I et miljøtjek vurderes ejendommen i forhold til de restriktioner, der måtte være i omgivelserne

Det handler eksempelvis om:

  • Afstand til naboer og/eller naturområder
  • Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger
  • Naturbeskyttelse generelt

Kontakt mig hvis du vil vide mere

Miljø- og Naturrådgiver Louise H. Riemann
Dir. tlf.: 73 64 29 15

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Miljøtjek - ejendommen vurderes i forhold til eventuelle restriktioner

Det handler eksempelvis om:

Afstand til naboer og/eller naturområder

Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger

Naturbeskyttelse generelt

Få vores nyheder direkte i din indbakke!