Naturpleje

Naturpleje

Landbrugets udvikling går rigtig stærkt og nogle gange kan det ikke betale sig for lodsejere at afgræsse eller tage høslæt på ekstensive græsarealer. Måske hænger økonomien ikke sammen og arealerne er for små. Måske ligger de for langt fra bedriften eller måske giver arealet ikke nok foder til dyrene. På den måde får værdifulde naturarealer ikke den pleje, der er behov for.

Mange landmænd gør en stor indsats for at passe på den helt særlige natur, og mange vil gerne gøre mere. Landbruget er vores største naturforvalter, og derfor skal det gøres attraktivt at eje og pleje naturen.

Jeg vil gerne hjælpe dig med, at udvikle naturpleje som en driftsgren.

En stor del af Landdistriktsprogrammet giver tilskud til landbrugs- og naturarealer i det åbne land.

Læs mere om tilskudsordningerne og se hvad jeg kan hjælpe dig med 

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver, Udtagningskonsulent

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!