Kend dine jordbundstal og optimer din dyrkning

Optimal gødskning og kalkning kræver aktuelle næringsstoftal. Hvis jordprøveanalyserne fra dine marker er ældre end fire år, er det tid til at få taget nye jordprøver. Når der er høstet på markerne, er det nemt at udtage jordprøver, og så er resultaterne klar til den kommende sæson.

Når analyseresultaterne kommer tilbage fra laboratoriet, får du en kommentar/analyserapport til tallene, og du bliver gjort opmærksom på eventuelle særlige problemer og kalkbehov. Jordprøveresultaterne bliver overført til din markplan, så din planteavlsrådgiver altid kan beregne din gødningsplan ud fra de nyeste jordbundstal.

Men hvorfor er det nødvendigt at tage jordprøver?

Spar kalk – ved kun at kalke, hvor der er behov

  • Begræns manganmangel ved at undgå overkalkning
  • Kuperet/uens terræn giver varieret bonitet med forskelligt kalkbehov til følge
  • Sammenlægning af marker med forskellig dyrkningshistorie giver forskelligt kalkbehov
  • Har nyerhvervet jord brug for kalk?
  • Kend din jordbund og optimér på de øvrige næringsstoffer. Passende reaktionstal giver øget tilgængelighed af næringsstoffer og større udbyttepotentiale
  • Vælg afgrøder og sorter, der passer til markens jordbundsforhold

Vi tager prøver inden for følgende tre kategorier:

GPS-prøver til gradueret kalkning
Der udtages 2 prøver pr ha. Du får en meget nøjagtig kortlægning af variationerne hen over marken, både for Rt og næringsstoffer. Vi udarbejder et gradueret kalkkort til GPS-spredning af kalk til dig. Kortet sikrer, at kalken bliver fordelt præcis, hvor den gør mest gavn. Både over- og underkalkning undgås. Desuden medsendes filer til gradueret kalkning.

Almindelige jordprøver
Her tages en prøve for ca. hver 3-5 ha., alt efter hvor ensartet marken er.

Lovpligtige prøver
For ejendomme med op til 230 kg N pr. ha - undtagelsesbrug

Du kan også vælge at udtage prøverne selv, hvor du får udleveret plastikglas og låner et jordspyd ved os.

Thomas Krogh Rossen

Thomas Krogh Rossen
Planteavlsrådgiver, Klima- og bæredygtighedsrådgiver

Dir. tlf.: 73642929
Mob.: 21326258
E-mail: tkr@lhn.dk

Priser for GPS standardprøve Rt, Pt, Kt og Mgt

Op til 100 ha: 110,- kr. pr. stk.

Over 100 ha: 75,- kr. pr. stk.

Timepris

Udtagning 725,- kr. pr. time

Databehandling 975,- kr. pr. time

 

Tager du selv prøver

Du kan også vælge at udtage prøverne selv, hvor du får udleveret plastikglas og låner et jordspyd ved os.

Analyse af standardprøve koster 115 kr. pr. stk.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!