Små dyrehold – må jeg holde hest i baghaven?

Hest i bagghaven

Bor du på landet, må du have et lille (ikke-erhvervsmæssigt) dyrehold uden at anmelde det til kommunen. Kommunen er dog myndighed på al form for dyrehold og træffer beslutninger i forhold til reguleringen.

Derfor bør du altid først og fremmest henvende dig til kommunen med spørgsmål om, hvad du har mulighed for på din ejendom.

Hvad er et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold?

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er et dyrehold der ikke overskrider følgende størrelsesgrænser: 

  • 2 køer med tilhørende kalve eller
  • 4 stykker andet kvæg eller
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 høns eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hvis du ønsker flere dyr end nævnt ovenfor, så har du pligt til at anmelde det til kommunen. Kommunen kan afgøre, at et dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne er overholdt. Ikke erhvervsmæssigt og erhvervsmæssigt dyrehold må ikke placeres i byzone, sommerhusområde eller landzone udlagt til byudvikling.

 

Fjerkræ

Dyreenhed
Dyreenhed er et værktøj til at sørge for harmoni mellem antallet af dyr på et begrænset areal og arealets næringsstofbalance.

Et eksempel på udregning med dyreenheder:

I eksemplet er scenariet en ejendom med et areal på 2,5 ha og man ønsker at vide, hvor mange heste man kan holde uden at overtræde Harmonikravet.

Det er tilladt at have 1,4 dyreenheder per hektar og der 2,5 hektar, så ejendommen kan rumme 3,5 dyreenheder.

(1,4 dyreenheder/hektar ∙ 2,5 hektar = 3,5 dyreenheder)

Der går 2,9 heste på 300-500 kg per dyreenhed, så på 2,5 hektar svarende til 3,5 dyreenheder må man holde 10 heste.

(3,5 dyreenheder ∙ 2,9 heste/dyreenhed = 10,2 heste) Dette dyrehold kræver en anmeldelse til kommunen.

heste

Anmeldelse
Inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold skal der indgives anmeldelse til kommunalbestyrelsen Overvejelser om anskaffelse af dyrehold er et kompliceret område, og man skal som hovedregel altid søge faglig hjælp – også for at sikre dyrenes velfærdsmæssige forhold. Det er også vigtigt at bemærke, at selv om man opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan der være andre regler, der begrænser dyreholdet.

At kende antallet af DE er vigtigt i forhold til reglerne omkring anmeldelse og godkendelse i forhold til miljølovgivningen.

Har man mindre end 3 DE, behøver man ikke at foretage sig noget. Kommer man over 3 DE, bliver man omfattet af reglerne om miljøtilladelse. Det betyder, at man skal anmelde dyreholdet til kommunen, hvis det udgør mellem 3 og 15 DE.

Ved en anmeldelse skal afgørelsen ikke i offentlig høring med mindre der skal dispenseres fra lovgivningen.

Louise H. Riemann

Louise H. Riemann
Miljø- og Naturrådgiver

Dir. tlf.: 73642915
Mob.: 24776728
E-mail: lhr@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!