Hvad skal du huske ved en bodeling?

Bodeling

Husk at:

  • Søg om separation/skilsmisse via Statsforvaltningen
  • Få delt økonomien op og tag kontakt til banken

I bør lave en skriftlig bodelingsoverenskomst, der underskrives af jer begge, og det er ofte en god idé at søge juridisk rådgivning. Vi er parate til at hjælpe dig.

Der er altid mange spørgsmål til en bodeling som eksempel: Hvem skal have ejendommen og er gældsovertagelse muligt? Der skal ændres i bla. pensioner, testamente og SKAT skal kontaktes, så I kan få ændret jeres indkomster og fradrag

Hvad betyder og hvordan foregår bodeling?
Er der fælleseje i jeres ægteskab, skal der i forbindelse med separation/skilsmisse foretages en såkaldt bodeling – altså en deling af jeres fællesejeformue.

Udgangspunktet er, at I skal dele den formue, i ejer hver især, altså jeres såkaldte bodel. Er en bodel positiv deles den ligeligt mellem jer og er den negativ, foretages der ingen deling. 

Hvad nu hvis vi ikke kan blive enige?
Kan I ikke blive enige om bodelingen kan bodelingen blive indbragt for Skifteretten og boet taget under offentligt skifte og det kan være en dyr og relativ langstrakt affære.  

Har I selv ordnet selve bodelingen og mangler kun overdragelse af ”ejendomme” til den ene part – kan LHN tilbyde at:

  • Lave en ”overdragelseserklæring” hvis I er enige om vilkårene for overdragelsen – underskrives af parterne
  • Indhente gældsovertagelse / godkendelse af overtagne lån
  • LHN anmelder og tinglyser overdragelse – parterne underskriver via NEMid
Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!