Generationsskifte

Generationsskifte også for deltidsbrug

Begrebet generationsskifte har skiftet karakter i de senere år. Tidligere blev generationsskiftet opfattet synonymt med, at den ældre generation skulle pensioneres, og at den yngre generation dermed skulle overtage ejendommen. 

I dag er billedet meget mere nuanceret og hvad er dine drømme og overvejelser? Færre ejer en ejendom hele deres liv, og det er blevet langt mere naturligt at tænke på ejendommen som et aktiv, man forvalter i en given periode, indtil det kan betale sig at overdrage den til en ny ejer – helt eller delvis. 

Strategi og planlægning

Ved at få planlagt i god tid kan du også sikre dig, at de skattemæssige forhold er i orden og du får et over blik over, om der er tiltag/ændringer, som det er bedst at sælger gør i stedet for næste generation? 

Få et overblik over:

  • Skal der ske en overdragelse af hele ejendommen eller kun delvis?
  • Er der tiltag som bedst kan gøres af sælger, i stedet for næste generation
  • Skattemæssige forhold
  • Finansieringsmæssige overvejelser inden for familien eller ved tredjepart
  • Overdragelse ved helt eller delvis gave
  • Skattefri overdragelse / succeession
  • Arveretlige forhold, herunder overvejelser om ægtepagt og testamente
Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Der skal stilles de rigtige spørgsmål i processen for at sikre et godt generationsskifte og vi kan hjælpe med at få afklaret nogle af de spørgsmål.

Få vores nyheder direkte i din indbakke!