Hvordan er du og din ægtefælle stillet, hvis i bliver skilt?

Har i talt om det og lavet en ægtepagt? Når man er gift, har man som udgangspunkt formuefællesskab, medmindre man har aftalt, at der skal være særeje.

Formuefælleskab betyder bla. at ved skilsmisse/separation og dødsfald, så skal formuen gøres op og deles mellem parterne. 

Ved at oprette en ægtepagt, kan man som ægtefælle aftale en anden fordeling af formuen, herunder tage stilling til en række væsentlige økonomiske spørgsmål.

Der kan eksempel nævnes tre typer:

Særejeægtepagt: Aftale om særeje på formue helt eller delvist.

Gaveægtepagt: Du kan give din ægtefælle en gave, der overstiger det sædvanlige niveau for lejlighedsgaver, eksempelvis halvdelen af boligen. Uden tinglyst gaveægtepagt er overdragelsen ugyldig.

Pensionsægtepagt: Det er det muligt at aftale, at en pensionsopsparing skal deles i tilfælde af skilsmisse. Ægtepagten er kun gyldig, hvis den tinglyses.

Hvis I bestiller en ægtepagt via LHN Ejendom og Jura, vil vi sørge for at varetage mest muligt af den tinglysningsmæssige ekspedition. Dette inkluderer blandt andet al kommunikation til og fra Tinglysningsretten. 

Kontakt os såfremt du ønsker yderligere forklaring.

 

 

 

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!