Vi hjælper med alle typer ejendomshandler

Handel

Skal du købe eller står du i en salgssituation, så kan vi rådgive dig gennem alle juridiske forhold. Hvis du ønsker uvildig sparring, så kontakt os og vi sørger for den tinglysningsmæssige del og gennemførelse af handlen.

  • Grund
  • Arealoverførsel
  • Udstykninger
  • Landbrug 
  • Erhvervsejendomme
Vi sikrer dig bedst muligt

Hvis du som køber har fået en købsaftale på en ejendom, er det vigtigt at få anført et advokat- eller rådgiverforbehold i aftalen. Dette betyder, at købsaftalen først er endelig, når din rådgiver har givet skriftlig godkendelse heraf.

LHN vil gennemgå handlens dokumenter og indkalder til et møde for at få overblik over sagen og de tilhørende bilag. Herefter kan vi vejlede dig med hensyn til de juridiske forhold i aftalen.

Når købsaftalen er godkendt, sørger vi for de nødvendige administrative ekspeditioner til bl.a. bank og ejendomsmægler, som slutteligt resulterer i et endeligt tinglyst skøde.

Hvis køber og sælger selv har kontakt og alle vilkår er aftalt og på plads, kan LHN hjælpe med eksempelvis tinglysning af servitutter, forkøbsret og andre byrder på ejendommen.

LHN Ejendom & Jura kan rådgive dig gennem alle de juridiske forhold, og som en naturlig del rådgiver vi også om arv, testamente og samlivsforhold. Dette gør vi for at sikre dig bedst muligt. 

LHN Ejendom & Jura rådgiver såvel den private kunde som den erhvervsmæssige. Hvis du ønsker uvildig sparring og rådgivning, så kontakt os.

Inger Aagaard

Inger Aagaard
Ejendomsrådgiver

Dir. tlf.: 73642926
E-mail: ik@lhn.dk

Kirsten Lorenz

Kirsten Lorenz
Juridisk sekretær

Dir. tlf.: 73642934
E-mail: klo@lhn.dk

Få vores nyheder direkte i din indbakke!